ျမ၀တီနယ္စပ္မွ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာသည့္ ေအးခဲအသားမ်ား က်ပ္ သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိ 

0
146

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈။

ျမ၀တီ နယ္စပ္မွ တဆင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ ေအးခဲၾကက္ သား၊ ကလီစာ၊ အသားတုမ်ဳိးစုံအား ၁၁ ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး ခန္႔မွန္း တန္ဖုိး က်ပ္ သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး မသာသူမ်ားသည္ ျမ၀တီနယ္စပ္ရွိ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ေအးခဲအသားႏွင္႔ ငါးမ်ားအား တင္သြင္း၀င္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းသုိ႔ သယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ လည္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သု႔ိ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခံ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိ ေရွာင္ကြင္း၍ သြားႏုိင္ေသာ လမ္းမ်ား မွတဆင္႔လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္ကား (Express) မ်ားတြင္ အလုံ ပိတ္ေဖာ႔ပုံမ်ားျဖင္႔ ခရီးသည္၀န္စည္မ်ားႏွင္႔ ေရာ၍ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ဖမ္းဆီးေနပါတယ္”ဟု စီး/ကူး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ေအးခဲအသားမ်ား တင္သြင္းခြင္႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ေထာက္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ငါး/ပုဇြန္ မ်ား တင္သြင္းခြင္႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင္႔ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ စိစစ္ၿပီး သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရား၀င္လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမ၀တီနယ္စပ္မွ တဆင့္ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာသည့္ ေအးခဲ ၾကက္သား၊ ကလီစာ၊ အသားတုမ်ဳိးစုံအား ကီလုိ ၃၆၀၀ ေက်ာ္ (က်ပ္ သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ) အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မတရားမ၀င္တင္သြင္းလာတဲ့ အသား/ငါး/ပုဇြန္ မ်ားကုိ ျပည္နယ္အစုိးရ သက္ဆုိင္တဲ့ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့တားဆီးဖမ္းဆီးတာေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ျမ၀တီခရုိင္မွ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာနရွိ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြကုိ အဆင္႔မီဓါတ္ခြဲခန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ – ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ႏွစ္တြင္ ေအးခဲအသား တန္ခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၉၆၈ တန္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေအးခဲအသား တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၉၅၆ တန္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သြင္းကုန္လုိင္စင္ ျဖင့္ တင္သြင္းခြင္႔ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း စီး/ကူး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အလားတူ ငါး/ပုဇြန္ ကုိ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၀ ဒသမ ၅၀ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၁ ဒသမ ၆၉၆ တန္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တြင္ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၂ မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာယွားေဖာင္အြာမွ “ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ဂိတ္မ်ားမွ တဆင့္ တင္သြင္းလာေသာ ေအးခဲအသား၊ ငါး၊ ပုဇြန္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခ်က္လုိင္စင္ (ပါမစ္)ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိ/မရွိ” အားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ထူးမွ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကား ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈။

ျမ၀တီ နယ္စပ္မွ တဆင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ ေအးခဲၾကက္ သား၊ ကလီစာ၊ အသားတုမ်ဳိးစုံအား ၁၁ ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး ခန္႔မွန္း တန္ဖုိး က်ပ္ သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး မသာသူမ်ားသည္ ျမ၀တီနယ္စပ္ရွိ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ေအးခဲအသားႏွင္႔ ငါးမ်ားအား တင္သြင္း၀င္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းသုိ႔ သယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ လည္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သု႔ိ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခံ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိ ေရွာင္ကြင္း၍ သြားႏုိင္ေသာ လမ္းမ်ား မွတဆင္႔လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္ကား (Express) မ်ားတြင္ အလုံ ပိတ္ေဖာ႔ပုံမ်ားျဖင္႔ ခရီးသည္၀န္စည္မ်ားႏွင္႔ ေရာ၍ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ဖမ္းဆီးေနပါတယ္”ဟု စီး/ကူး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ေအးခဲအသားမ်ား တင္သြင္းခြင္႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ေထာက္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ငါး/ပုဇြန္ မ်ား တင္သြင္းခြင္႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင္႔ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ စိစစ္ၿပီး သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရား၀င္လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမ၀တီနယ္စပ္မွ တဆင့္ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာသည့္ ေအးခဲ ၾကက္သား၊ ကလီစာ၊ အသားတုမ်ဳိးစုံအား ကီလုိ ၃၆၀၀ ေက်ာ္ (က်ပ္ သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ) အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မတရားမ၀င္တင္သြင္းလာတဲ့ အသား/ငါး/ပုဇြန္ မ်ားကုိ ျပည္နယ္အစုိးရ သက္ဆုိင္တဲ့ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့တားဆီးဖမ္းဆီးတာေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ျမ၀တီခရုိင္မွ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာနရွိ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြကုိ အဆင္႔မီဓါတ္ခြဲခန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ – ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ႏွစ္တြင္ ေအးခဲအသား တန္ခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၉၆၈ တန္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေအးခဲအသား တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၉၅၆ တန္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သြင္းကုန္လုိင္စင္ ျဖင့္ တင္သြင္းခြင္႔ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း စီး/ကူး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အလားတူ ငါး/ပုဇြန္ ကုိ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၀ ဒသမ ၅၀ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၁ ဒသမ ၆၉၆ တန္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တြင္ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၂ မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာယွားေဖာင္အြာမွ “ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ဂိတ္မ်ားမွ တဆင့္ တင္သြင္းလာေသာ ေအးခဲအသား၊ ငါး၊ ပုဇြန္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခ်က္လုိင္စင္ (ပါမစ္)ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိ/မရွိ” အားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ထူးမွ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကား ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply