မေလးရွား၌ အိမ္အျပင္တြင္ ေခြးႏွင့္အတူအိပ္စက္ခဲ့ရသည့္ အင္ဒိုိ  အိမ္အကူ ေသဆံုး

0
123

ကြာလာလမ္ပူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ အိမ္အျပင္ဘက္တြင္ ေခြးႏွင့္အတူအိပ္ခံရသည့္ အိမ္အကူတစ္ဦးသည္ အိမ္ရွင္၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဒဲလီနာဟု သိၾကသည့္ အိမ္အကူသည္ အင္ဒိုနီးရွားမွ လာေရာက္သူ ျဖစ္ၿပီး ပီနန္ရွိ မိသားစုတစ္စု၏ေနအိမ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္မ်ားသည္ အဒဲလီနာအား အစားအစာမေကၽြးသလို ဒဏ္ရာမ်ား အနာက်က္ေအာင္လည္း ေဆးကုသခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။

အဒဲလီနာ၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက ႏုိင္ငံေရးသမား စတီဗင္ဆင္းအား အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဒဲလီနာအား ေဆးရုံတင္ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏အစ္ကိုျဖစ္သူတို႔အား လူသတ္မႈသံသယျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ႏုိင္ငံပိုင္ ဘာနာမာသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎တို႔၏အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ျဖစ္သူကိုလည္း ရဲအခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အဒဲလီနာသည္ အားနည္းေနခဲ့ၿပီး လက္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အဒဲလီနာသည္ အိမ္ပိုင္ရွင္၏ေခြးႏွင့္အတူ အိမ္ အျပင္ဘက္တြင္ အိပ္စက္ခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမား ဆင္းကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

အဒဲလီနာေသဆံုးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရွိရေသးေသာ္လည္း တိရစာၦန္အကိုက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊အာဟာရျပတ္လပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားမ်ားအားကာကြယ္ေပးေရးဌာနအႀကီးအကဲ လာလူမိုဟမၼဒ္အစ္ဘယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဒဲလီနာ၏ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ကုသမႈမခံရေသာေၾကာင့္ ပုိးဝင္သြားျခင္း ျဖစ္ႏုိ္င္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဒဲလီနာအတြက္ တရားမွ်တမႈလိုခ်င္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရတ္ႏိုမာဆူဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မေလးရွား၌ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသား ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔မွာ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစ္ဘယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာသက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး အင္ဒို နီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔ၾကား အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိခဲ့ေခ်။

႐ိုးေျမ

ကြာလာလမ္ပူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ အိမ္အျပင္ဘက္တြင္ ေခြးႏွင့္အတူအိပ္ခံရသည့္ အိမ္အကူတစ္ဦးသည္ အိမ္ရွင္၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဒဲလီနာဟု သိၾကသည့္ အိမ္အကူသည္ အင္ဒိုနီးရွားမွ လာေရာက္သူ ျဖစ္ၿပီး ပီနန္ရွိ မိသားစုတစ္စု၏ေနအိမ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္မ်ားသည္ အဒဲလီနာအား အစားအစာမေကၽြးသလို ဒဏ္ရာမ်ား အနာက်က္ေအာင္လည္း ေဆးကုသခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။

အဒဲလီနာ၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက ႏုိင္ငံေရးသမား စတီဗင္ဆင္းအား အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဒဲလီနာအား ေဆးရုံတင္ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏အစ္ကိုျဖစ္သူတို႔အား လူသတ္မႈသံသယျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ႏုိင္ငံပိုင္ ဘာနာမာသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎တို႔၏အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ျဖစ္သူကိုလည္း ရဲအခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အဒဲလီနာသည္ အားနည္းေနခဲ့ၿပီး လက္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အဒဲလီနာသည္ အိမ္ပိုင္ရွင္၏ေခြးႏွင့္အတူ အိမ္ အျပင္ဘက္တြင္ အိပ္စက္ခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမား ဆင္းကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

အဒဲလီနာေသဆံုးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရွိရေသးေသာ္လည္း တိရစာၦန္အကိုက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊အာဟာရျပတ္လပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားမ်ားအားကာကြယ္ေပးေရးဌာနအႀကီးအကဲ လာလူမိုဟမၼဒ္အစ္ဘယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဒဲလီနာ၏ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ကုသမႈမခံရေသာေၾကာင့္ ပုိးဝင္သြားျခင္း ျဖစ္ႏုိ္င္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဒဲလီနာအတြက္ တရားမွ်တမႈလိုခ်င္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရတ္ႏိုမာဆူဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မေလးရွား၌ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသား ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔မွာ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစ္ဘယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာသက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး အင္ဒို နီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔ၾကား အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိခဲ့ေခ်။

႐ိုးေျမ

Leave a Reply