မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ အစုိးရခ်င္းညွိႏႈိင္းေပးမည္မဟုတ္

0
173

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား တရား၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးထားၿပီး မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးကာ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (Centificate of Identity) ျပဳလုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

“မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြကုိ မိခင္ႏုိင္ငံျပန္လုိပါက မွတ္ပုံတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ၀င္က ေမြးစာရင္း၊ မိခင္၊ ဖခင္တုိ႔၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာသံရုံးတြင္ C of I အလြယ္ တကူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါ တယ္။ မေလးရွားအစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္မရွိပါဘူး”ဟုျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား အခ်ဳိ႕ သည္ Calling Visa ျဖင့္ တရား၀င္လာ ေရာက္ၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မျပည့္မီ လစာပုိေပးသည့္အလုပ္ခြင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ အလည္အပတ္ Visa ျဖင္႔လာေရာက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြၾကျခင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တဆင့္ တရားမ၀င္ ေရေၾကာင္း/ ကုန္းေၾကာင္းတုိ႔မွ အလြယ္တကူ လာေရာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ တရားမ၀င္ အလုပ္ သမားမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြကဆက္ ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ မွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ မေလးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း ၁၁ ခုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဟု ဆုိသူ ၄၁၁၀ ဦးအား ျမန္မာသံရုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕မွ C of I ထုတ္ေပး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ၁၅ – ၂ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ၃၀ – ၆ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ မေလးရွားႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ တကြ တရား၀င္လာေရာက္ မွတ္ပုံတင္သူမ်ာကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ အစုိးရမွ Temporary Enforcement Card (E card) ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

E card လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ၁၅ – ၂- ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသံရုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ေလွ်ာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိၿပီး သူမ်ားမွသာ Rehiring Program တြင္ ပါ၀င္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ အတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္၊ စားေသာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးတြင္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၆၅၃ ဦးရွိခဲ႔ၿပီး စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၃၁၄၀ ဦးအား ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈ အေျခအေနအား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာသုိ႔ ျပန္ၾကားေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္မွ “မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ျပဳ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြမွ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား တရား၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးထားၿပီး မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးကာ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (Centificate of Identity) ျပဳလုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

“မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြကုိ မိခင္ႏုိင္ငံျပန္လုိပါက မွတ္ပုံတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ၀င္က ေမြးစာရင္း၊ မိခင္၊ ဖခင္တုိ႔၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာသံရုံးတြင္ C of I အလြယ္ တကူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါ တယ္။ မေလးရွားအစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္မရွိပါဘူး”ဟုျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား အခ်ဳိ႕ သည္ Calling Visa ျဖင့္ တရား၀င္လာ ေရာက္ၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မျပည့္မီ လစာပုိေပးသည့္အလုပ္ခြင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ အလည္အပတ္ Visa ျဖင္႔လာေရာက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြၾကျခင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တဆင့္ တရားမ၀င္ ေရေၾကာင္း/ ကုန္းေၾကာင္းတုိ႔မွ အလြယ္တကူ လာေရာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ တရားမ၀င္ အလုပ္ သမားမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြကဆက္ ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ မွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ မေလးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း ၁၁ ခုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဟု ဆုိသူ ၄၁၁၀ ဦးအား ျမန္မာသံရုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕မွ C of I ထုတ္ေပး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ၁၅ – ၂ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ၃၀ – ၆ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ မေလးရွားႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ တကြ တရား၀င္လာေရာက္ မွတ္ပုံတင္သူမ်ာကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ အစုိးရမွ Temporary Enforcement Card (E card) ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

E card လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ၁၅ – ၂- ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသံရုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ေလွ်ာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိၿပီး သူမ်ားမွသာ Rehiring Program တြင္ ပါ၀င္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ အတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္၊ စားေသာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးတြင္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၆၅၃ ဦးရွိခဲ႔ၿပီး စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၃၁၄၀ ဦးအား ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈ အေျခအေနအား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာသုိ႔ ျပန္ၾကားေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္မွ “မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ျပဳ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြမွ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply