ဖေလာ္ရီဒါရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပစ္္ခတ္မႈျဖစ္၊ ၁၇ ဦးေသဆံုး

0
176

ပါ့ခ္လန္႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးမွ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း၊ လူႀကီးမ်ားသည္ ဆရာမ်ားျဖစ္သည္မျဖစ္သည္ကို အတည္ မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဘရိုဝတ္စီရင္စုရဲတပ္ဖဲြ႕မွ အရာရွိ စတိဗ္ အစၥေရးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သူဟု သံသယရွိသူ သည္ မာေဂ်ာ္ရီစတုန္းမန္းေဒါက္ဂလပ္စ္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္း နီကုိလပ္စ္ခ႐ုဇ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခ႐ုဇ္အား အနီးအနားရွိ ေကာ္ရယ္စပရင္းၿမိဳ႕၌ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ႐ုဇ္၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ စိတ္မသက္မသာျဖစ္စရာအခ်က္မ်ားကုိေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူဦးေရကုိ အတိအက် မသိရွိေသာ္လည္း လူ ၁၄ ဦးကုိခန္႔ကုိ ေဆးရုံသုိ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း အစၥေရးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထပ္မံ ရွိလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လူ ၃၃၀၀၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ခ႐ုဇ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဝင္ခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆရာတစ္ဦးကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္း၌ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးကို လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ခုိင္း ခဲ့ၿပီး ဝင္ေပါက္မွာတစ္ေပါက္သာရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဖေလာ္ရီဒါပစ္္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခ့ဲသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ အတူတကြ ရပ္တည္ ပါေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္ဟု အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ စာသင္ေက်ာင္း ၂၈၃ ေက်ာင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕တိုင္းအတြက္ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အမည္ရွိ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးလႈပ္ရွားေနသည့္အဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ိုးေျမ

ပါ့ခ္လန္႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးမွ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း၊ လူႀကီးမ်ားသည္ ဆရာမ်ားျဖစ္သည္မျဖစ္သည္ကို အတည္ မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဘရိုဝတ္စီရင္စုရဲတပ္ဖဲြ႕မွ အရာရွိ စတိဗ္ အစၥေရးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သူဟု သံသယရွိသူ သည္ မာေဂ်ာ္ရီစတုန္းမန္းေဒါက္ဂလပ္စ္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္း နီကုိလပ္စ္ခ႐ုဇ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခ႐ုဇ္အား အနီးအနားရွိ ေကာ္ရယ္စပရင္းၿမိဳ႕၌ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ႐ုဇ္၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ စိတ္မသက္မသာျဖစ္စရာအခ်က္မ်ားကုိေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူဦးေရကုိ အတိအက် မသိရွိေသာ္လည္း လူ ၁၄ ဦးကုိခန္႔ကုိ ေဆးရုံသုိ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း အစၥေရးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထပ္မံ ရွိလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လူ ၃၃၀၀၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ခ႐ုဇ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဝင္ခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆရာတစ္ဦးကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္း၌ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးကို လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ခုိင္း ခဲ့ၿပီး ဝင္ေပါက္မွာတစ္ေပါက္သာရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဖေလာ္ရီဒါပစ္္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခ့ဲသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ အတူတကြ ရပ္တည္ ပါေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္ဟု အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ စာသင္ေက်ာင္း ၂၈၃ ေက်ာင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕တိုင္းအတြက္ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အမည္ရွိ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးလႈပ္ရွားေနသည့္အဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ိုးေျမ

Leave a Reply