ခံတြင္းသန္႔စင္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း မင္းသားေဟာင္း ဘရြန္စ္နန္ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ေဒလီအစိုးရ ေတာင္းဆို

0
163

ေဒလီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ခံတြင္းသန္႔စင္ပစၥည္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသားေဟာင္း ပီးယာ့စ္ဘရြန္စ္နန္သည္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၁၀ ရက္အတြင္း ေျဖရွင္္းေျပာဆိုျခင္းမျပဳပါက ဘရြန္စ္နန္သည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ႐ူပီး ၅၀၀၀ ( ၇၈ ေဒၚလာ) ကုိေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆို ခဲ့သည္။ ဘရြန္စ္နန္သာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ပါက မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမည္ကို မသိႏုိင္ေသးေခ်။

အိႏိၵယဥပေဒမ်ားအရ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေၾကာ္ျငာမႈကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ပန္ဘဟာ အတြက္ ေၾကာ္ျငာ တစ္ခုတြင္ ၎၏႐ုပ္ပံုကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ဘရြန္စ္နန္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းေျပာဆုိရန္ ဘရြန္စ္နန္အား ကုမၸဏီႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔မွတစ္ဆင့္ အသိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒလီက်န္းမာေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ပန္ဘဟာထုတ္ကုန္ပစၥည္းသည္ မဆလာႏွင့္ ကြမ္းယာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ နီကိုတင္တို႔ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ပန္ဘဟာကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အေသာကႏွင့္ ကုမၸဏီက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

သြားမ်ားျဖဴေဖြးေစသည့္ ေဆးသို႔မဟုတ္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးေဆး အတြက္ ေၾကာ္ျငာေပးရန္သာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘရြန္စ္နန္က ပီးပဲမဂၢဇင္းသို႔ေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

႐ုိးေျမ

ေဒလီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ခံတြင္းသန္႔စင္ပစၥည္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသားေဟာင္း ပီးယာ့စ္ဘရြန္စ္နန္သည္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၁၀ ရက္အတြင္း ေျဖရွင္္းေျပာဆိုျခင္းမျပဳပါက ဘရြန္စ္နန္သည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ႐ူပီး ၅၀၀၀ ( ၇၈ ေဒၚလာ) ကုိေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆို ခဲ့သည္။ ဘရြန္စ္နန္သာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ပါက မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမည္ကို မသိႏုိင္ေသးေခ်။

အိႏိၵယဥပေဒမ်ားအရ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေၾကာ္ျငာမႈကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ပန္ဘဟာ အတြက္ ေၾကာ္ျငာ တစ္ခုတြင္ ၎၏႐ုပ္ပံုကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ဘရြန္စ္နန္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းေျပာဆုိရန္ ဘရြန္စ္နန္အား ကုမၸဏီႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔မွတစ္ဆင့္ အသိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒလီက်န္းမာေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ပန္ဘဟာထုတ္ကုန္ပစၥည္းသည္ မဆလာႏွင့္ ကြမ္းယာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ နီကိုတင္တို႔ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ပန္ဘဟာကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အေသာကႏွင့္ ကုမၸဏီက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

သြားမ်ားျဖဴေဖြးေစသည့္ ေဆးသို႔မဟုတ္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးေဆး အတြက္ ေၾကာ္ျငာေပးရန္သာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘရြန္စ္နန္က ပီးပဲမဂၢဇင္းသို႔ေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

႐ုိးေျမ

Leave a Reply