မကူးစက္ႏိုင္ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ တစ္သန္းနီးပါး ေသဆုံးမႈရွိေန

0
187

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၅၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ တီဘီ၊HIVေရာဂါ မ်ားႏွင့္ ေသဆုံးမႈထက္ မကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနျခင္း မွာ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရးတစ္သန္းပမာဏရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွသိရသည္။

“အဓိကေတာ့ဆရာ တို႔ႏိုင္ငံမွာ မကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါကတစ္အား ျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရတစ္သန္းပမာဏေလာက္ကလည္း ဒီလို မကူးစက္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ပဲ ေသဆုံးမွုျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုေတြ ျဖစ္တာကိုအဲ႔ဒီ ျဖစ္ေနတဲ႔ ႏႈန္းထက္မေက်ာ္သြားေအာင္ထိန္းဖို႔က
ဒါေတာ့ အဓိကေပါ့။ ေလ်ာ့သြားေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။ ဒါေတြကို ဆရာတို႔ အားလုံးေပါင္းျပီး ေတာ႔လုပ္ၾကရမွာေပါ့။ “ဟုျပည္သူ ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌေဒါက္တာသန္းစိန္ကေျပာသည္။

ခႏၵာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးျခင္းအပါအ၀င္ အစားအေသာက္ ေနထိုင္မႈ ပုံစံLife styleမ်ား မတူေျပာင္းလဲလာၾကျခင္းမ်ားသည္လည္းမကူး စက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္႔ ႏွလုံးေရာဂါ၊ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစမႈပိုမိုေစပါသည္။

“မကူးစက္ႏိုင္တဲ႔ေရာဂါ ဆိုတာေတာ့ႏွလုံးေရာဂါ တို႔ ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးတို႔ ဒါေတြကမကူးစက္နိုင္္တဲ့ ေရာဂါေတြေလ။ ဒါေတြကိုမျဖစ္ေအာင္ကေတာ့ အေနအထိုင္အစားအေသာက္ပါပဲ။ အဲ႔ဒါေတြဆင္ျခင္ သြားလို႔ရွိရင္ ဒါေတြက အဲ့ေရာဂါနဲ႔ေသဆုံးႏိုင္တာေတြေလ်ာ့သြားမယ္။အစားအစာရယ္ အေနအထိုင္ရယ္ကေတာ႔အဓိကပါပဲ။ မကူးစက္တဲ့ ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ဆိုတာကလည္း အေနအထိုင္အစားအေသာက္မဆင္ျခင္လို႔ျဖစ္ တာမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ “ဟုက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးျမင့္ဦးကေျပာသည္။

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေခတ္မွီလာၿပီး တီထြင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္ လ်ွင္လည္း အသင့္စားသုံးႏိုင္ေသာအစားအေသာက္အမ်ား အျပားေပၚ ထြက္လာျခင္းႏွင့္ အားကစားကဲ့သို႔လွုပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အေလ႔အထ မ်ားျပဳလုပ္မွုေလ်ာ့ ပါးလာျခင္းက မကူးစက္နိုင္ေသာေရာဂါမ်ား အား ျဖစ္ပြားေစရန္ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၅၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ တီဘီ၊HIVေရာဂါ မ်ားႏွင့္ ေသဆုံးမႈထက္ မကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနျခင္း မွာ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရးတစ္သန္းပမာဏရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွသိရသည္။

“အဓိကေတာ့ဆရာ တို႔ႏိုင္ငံမွာ မကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါကတစ္အား ျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရတစ္သန္းပမာဏေလာက္ကလည္း ဒီလို မကူးစက္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ပဲ ေသဆုံးမွုျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုေတြ ျဖစ္တာကိုအဲ႔ဒီ ျဖစ္ေနတဲ႔ ႏႈန္းထက္မေက်ာ္သြားေအာင္ထိန္းဖို႔က
ဒါေတာ့ အဓိကေပါ့။ ေလ်ာ့သြားေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။ ဒါေတြကို ဆရာတို႔ အားလုံးေပါင္းျပီး ေတာ႔လုပ္ၾကရမွာေပါ့။ “ဟုျပည္သူ ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌေဒါက္တာသန္းစိန္ကေျပာသည္။

ခႏၵာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးျခင္းအပါအ၀င္ အစားအေသာက္ ေနထိုင္မႈ ပုံစံLife styleမ်ား မတူေျပာင္းလဲလာၾကျခင္းမ်ားသည္လည္းမကူး စက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္႔ ႏွလုံးေရာဂါ၊ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစမႈပိုမိုေစပါသည္။

“မကူးစက္ႏိုင္တဲ႔ေရာဂါ ဆိုတာေတာ့ႏွလုံးေရာဂါ တို႔ ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးတို႔ ဒါေတြကမကူးစက္နိုင္္တဲ့ ေရာဂါေတြေလ။ ဒါေတြကိုမျဖစ္ေအာင္ကေတာ့ အေနအထိုင္အစားအေသာက္ပါပဲ။ အဲ႔ဒါေတြဆင္ျခင္ သြားလို႔ရွိရင္ ဒါေတြက အဲ့ေရာဂါနဲ႔ေသဆုံးႏိုင္တာေတြေလ်ာ့သြားမယ္။အစားအစာရယ္ အေနအထိုင္ရယ္ကေတာ႔အဓိကပါပဲ။ မကူးစက္တဲ့ ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ဆိုတာကလည္း အေနအထိုင္အစားအေသာက္မဆင္ျခင္လို႔ျဖစ္ တာမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ “ဟုက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးျမင့္ဦးကေျပာသည္။

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေခတ္မွီလာၿပီး တီထြင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္ လ်ွင္လည္း အသင့္စားသုံးႏိုင္ေသာအစားအေသာက္အမ်ား အျပားေပၚ ထြက္လာျခင္းႏွင့္ အားကစားကဲ့သို႔လွုပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အေလ႔အထ မ်ားျပဳလုပ္မွုေလ်ာ့ ပါးလာျခင္းက မကူးစက္နိုင္ေသာေရာဂါမ်ား အား ျဖစ္ပြားေစရန္ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply