ျပည္တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ား ယခင္ထက္ ထြက္ရွိမႈ ေလ်ာ႔နည္းလာ ဟုဆို

0
124

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ရွိေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိလာၿပီး တြင္းထြက္ သံယံဇာတအား ထုတ္ယူရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ကထက္ ထြက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွသိရသည္။

“ေစ်းကြက္ထြက္တာနည္းတယ္ဆိုတာကလည္း ဒါကသဘာ၀ပစၥည္း ဆိုေတာ့ေျမေအာက္မွာတူးတဲ့အခါနည္း တဲ့အခါရွိခ်င္လည္း ရွိမယ္။ မရွိခ်င္လည္းမရွိဘူးေပါ့။ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဘယ္သူမွတူးမယ့္သူ မရွိၾကေတာ့ အခုကေတာ့ အျပိဳင္အဆိုင္ေတြတူးလာတယ္။
ဆိုေတာ့ ေက်ာက္ရဲ႕ထြက္ရွိမွုႏွုန္းထား ကလည္းပဲနည္းလာတယ္။ ေက်ာက္လုပ္ကြက္ေတြေပးတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒ ပါ အန္ကယ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ကထြက္တဲ႔ ပတၱျမားနီလာတို႔က စကၤာပူ ၊ေဟာင္ ေကာင္၊ယိုဒယားတိုရဲ႕ေစ်းကြက္ေတြကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ၾက တာမ်ားပါတယ္။”ဟုေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဒုဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမင္႔ကေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းရတနာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သာထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းမွထြက္ေသာပတၱျမား၏တန္ဖိုးမွာလည္း အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းကမာၻ႔ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္ တြင္သတ္မွတ္ ထားျခင္းခံရသျဖင့္ျမန္မာျပည္မွေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးကို
ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ရွိေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိလာၿပီး တြင္းထြက္ သံယံဇာတအား ထုတ္ယူရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ကထက္ ထြက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွသိရသည္။

“ေစ်းကြက္ထြက္တာနည္းတယ္ဆိုတာကလည္း ဒါကသဘာ၀ပစၥည္း ဆိုေတာ့ေျမေအာက္မွာတူးတဲ့အခါနည္း တဲ့အခါရွိခ်င္လည္း ရွိမယ္။ မရွိခ်င္လည္းမရွိဘူးေပါ့။ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဘယ္သူမွတူးမယ့္သူ မရွိၾကေတာ့ အခုကေတာ့ အျပိဳင္အဆိုင္ေတြတူးလာတယ္။
ဆိုေတာ့ ေက်ာက္ရဲ႕ထြက္ရွိမွုႏွုန္းထား ကလည္းပဲနည္းလာတယ္။ ေက်ာက္လုပ္ကြက္ေတြေပးတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒ ပါ အန္ကယ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ကထြက္တဲ႔ ပတၱျမားနီလာတို႔က စကၤာပူ ၊ေဟာင္ ေကာင္၊ယိုဒယားတိုရဲ႕ေစ်းကြက္ေတြကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ၾက တာမ်ားပါတယ္။”ဟုေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဒုဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမင္႔ကေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းရတနာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သာထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းမွထြက္ေသာပတၱျမား၏တန္ဖိုးမွာလည္း အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းကမာၻ႔ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္ တြင္သတ္မွတ္ ထားျခင္းခံရသျဖင့္ျမန္မာျပည္မွေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးကို 
ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply