ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ ၁၀ဖဲြ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္

0
159

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းႏို္င္ငံနယ္စပ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၁၀ဖဲြ႕ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

” အရင္ကေတာ့ကၽြန္မတို႕က ခ်င္းမိုင္မွာပဲ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ျဖစ္ တယ္။ အခုေတာ့ထိုင္းနယ္စပ္မွာေတြ႕ဆံုဖို႔ရွိ ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ေနရာ ကေတာ့ ညိွေနၾကတုန္းပဲ”ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALPမွ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကေျပာသည္။

NCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဖဲြ႕သစ္၂ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီNMSPႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ ယူနီယံ LDU တို႕ UPDJCတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အေျခအေနတို႔အားေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကအဆင္မေခ်ာေသးဘူး။ ကၽြန္မတို႔အပစ္ရပ္အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္း ညႊန္မႈဦးေဆာင္အဖဲြ႕ PPST အစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကုိ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ေတြတိုင္ပင္ထားတာရွိပါတယ္” ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က NCAစာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ဖဲြ႕လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ အဖဲြ႕သစ္ႏွစ္ဖြဲ႕ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းႏို္င္ငံနယ္စပ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၁၀ဖဲြ႕ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

” အရင္ကေတာ့ကၽြန္မတို႕က ခ်င္းမိုင္မွာပဲ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ျဖစ္ တယ္။ အခုေတာ့ထိုင္းနယ္စပ္မွာေတြ႕ဆံုဖို႔ရွိ ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ေနရာ ကေတာ့ ညိွေနၾကတုန္းပဲ”ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALPမွ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကေျပာသည္။

NCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဖဲြ႕သစ္၂ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီNMSPႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ ယူနီယံ LDU တို႕ UPDJCတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အေျခအေနတို႔အားေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကအဆင္မေခ်ာေသးဘူး။ ကၽြန္မတို႔အပစ္ရပ္အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္း ညႊန္မႈဦးေဆာင္အဖဲြ႕ PPST အစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကုိ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ေတြတိုင္ပင္ထားတာရွိပါတယ္” ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က NCAစာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ဖဲြ႕လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ အဖဲြ႕သစ္ႏွစ္ဖြဲ႕ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply