ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနေျပာ

0
161

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရာ၌ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

“လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ရုံးခြဲေပါင္း ၂၀ ကုိ တုိးျမွင္႔ဖြင္႔လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ ေတြကုိလဲ ေျဖေလ်ာ႔ေပးတာေတြ၊ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ကာလကုိလဲ ေျဖေလ်ာ႔ေပးတာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ႔တယ္”ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ႔ေသာင္း ၿမဳိ႕တုိ႔ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင္႔တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုိေပးေရး ရုံးခြဲေပါင္း ၂၀ အား ဖြင္႔လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ လြယ္ကူေစရန္ ပညာေရး ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အျမတ္အခြန္ပုံစံ ၁၉၊ အသင္းအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား ေျဖေလ်ာ႔ေပးခဲ႔ၿပီး စာအုပ္ထုတ္ယူရန္ ရက္ကုိလဲ ယခင္ ၂၁ ရက္ သတ္မွတ္ခဲ႔ရာမွ ယခုအခါ ၁၀ ရက္သုိ႔ ေျဖေလ်ာ့ ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ က်န္းမာေရးေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူမည့္သူမ်ား၊ ေဆးကုေဖာ္မ်ား၊ စီးပြားေရးသင္တန္း၊ ျပပြဲ၊ ေက်ာင္းၿပဳိင္ပြဲ၊ ေလ့လာေရးအစည္းအေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အတြက္လဲ သက္တမ္းက်န္ (ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မွ) သည္႔ စာရြက္ကူးၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား Green Channel အစီအစဥ္ျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး ၅ ရက္အၾကာ စာအုပ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထား ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ေရးရုံး၌လည္း လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းစရာမလုိပဲ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခင္ ေကာင္တာ ၇ ခု ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၁၂ ခု အထိ လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္ေရးသြင္းရာ၌ ေကာင္တာ ၁၃ ခု ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၂၃ ခု အထိ လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ဆုိင္းရသူမ်ားအတြက္လည္း နားေနေဆာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျမင့္ျမင့္စုိး (ခ) ေဒၚေမစုိးက “ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရုံးတြင္ အမ်ဳိးအစား (၇) မ်ဳိးခြဲ႔ျခား၍ တုိကင္ စနစ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားအား မွတ္ပုံတင္မူရင္၊ အိမ္ေထာင္စု ဇယား မွန္ကန္ပါက ရုံးတြင္း ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနရာ အခက္အခဲမရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ” အား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးမွ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာ၌ အလည္သြားေရာက္သူမ်ား (PV)၊ အလုပ္အကုိင္ျဖင့္ သြားမည္႔သူမ်ား (PJ)၊ ပညာသင္သြားမည့္ သူမ်ား (PE)၊ စီးပြားေရးကုိင္ေဆာင္သူမ်ား (PB)၊ ဘာသာေရး (PR)၊ မွီခုိ (PT)ႏွင့္သေဘၤာသား (PS) တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ဗီႏုိင္း၊ ပုိစတာမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရာ၌ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

“လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ရုံးခြဲေပါင္း ၂၀ ကုိ တုိးျမွင္႔ဖြင္႔လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ ေတြကုိလဲ ေျဖေလ်ာ႔ေပးတာေတြ၊ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ကာလကုိလဲ ေျဖေလ်ာ႔ေပးတာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ႔တယ္”ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ႔ေသာင္း ၿမဳိ႕တုိ႔ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင္႔တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုိေပးေရး ရုံးခြဲေပါင္း ၂၀ အား ဖြင္႔လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ လြယ္ကူေစရန္ ပညာေရး ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အျမတ္အခြန္ပုံစံ ၁၉၊ အသင္းအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား ေျဖေလ်ာ႔ေပးခဲ႔ၿပီး စာအုပ္ထုတ္ယူရန္ ရက္ကုိလဲ ယခင္ ၂၁ ရက္ သတ္မွတ္ခဲ႔ရာမွ ယခုအခါ ၁၀ ရက္သုိ႔ ေျဖေလ်ာ့ ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ က်န္းမာေရးေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူမည့္သူမ်ား၊ ေဆးကုေဖာ္မ်ား၊ စီးပြားေရးသင္တန္း၊ ျပပြဲ၊ ေက်ာင္းၿပဳိင္ပြဲ၊ ေလ့လာေရးအစည္းအေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အတြက္လဲ သက္တမ္းက်န္ (ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မွ) သည္႔ စာရြက္ကူးၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား Green Channel အစီအစဥ္ျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး ၅ ရက္အၾကာ စာအုပ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထား ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ေရးရုံး၌လည္း လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းစရာမလုိပဲ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခင္ ေကာင္တာ ၇ ခု ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၁၂ ခု အထိ လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္ေရးသြင္းရာ၌ ေကာင္တာ ၁၃ ခု ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၂၃ ခု အထိ လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ဆုိင္းရသူမ်ားအတြက္လည္း နားေနေဆာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျမင့္ျမင့္စုိး (ခ) ေဒၚေမစုိးက “ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရုံးတြင္ အမ်ဳိးအစား (၇) မ်ဳိးခြဲ႔ျခား၍ တုိကင္ စနစ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားအား မွတ္ပုံတင္မူရင္၊ အိမ္ေထာင္စု ဇယား မွန္ကန္ပါက ရုံးတြင္း ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနရာ အခက္အခဲမရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ” အား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးမွ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာ၌ အလည္သြားေရာက္သူမ်ား (PV)၊ အလုပ္အကုိင္ျဖင့္ သြားမည္႔သူမ်ား (PJ)၊ ပညာသင္သြားမည့္ သူမ်ား (PE)၊ စီးပြားေရးကုိင္ေဆာင္သူမ်ား (PB)၊ ဘာသာေရး (PR)၊ မွီခုိ (PT)ႏွင့္သေဘၤာသား (PS) တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ဗီႏုိင္း၊ ပုိစတာမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply