မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထား တြဲဆိုင္းသံုးဆိုင္း လဲလွယ္သြားမည္

0
180

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားတြင္ တြဲဆိုင္း သံုးဆိုင္းကို ျမစ္ငယ္ တြဲျပင္ စက္ရံုမွ တြဲဆိုင္းျဖင့္ နွစ္လအတြင္း လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက သိရသည္။

မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား အသြားမ်ားသည့္ အမွတ္ (၅၅) အဆန္ရထားတြင္ တြဲဆိုင္းအသစ္လဲလွယ္ေျပးဆြဲျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္းမွာ အသြားအမ်ားဆံုးက အမွတ္ (၅၅) နဲ႔ (၅၆) ျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကမွ ဒီေန႔ အမွတ္ (၅၅) အဆန္ တြဲဆိုင္းလဲတယ္။ လဲခ်င္တာေတာ့ အကုန္လဲခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ ဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ အရ မလုပ္နိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ခရီးသည္ေတြ အဆင္ေျပေရး အတြက္ အဓိက လုပ္ခ်င္တယ္။´´ ဟု ျမန္မာ့မီးရထား မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ျမစ္ငယ္ တြဲျပင္စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တြဲဆိုင္းတစ္ဆိုင္းလွ်ပ္ ၅၉၈ သိန္းက်ပ္ ကုန္က်ၿပီး ရိုးရိုးတန္း (၇) တြဲ၊ အထက္တန္း (၂) တြဲ နွင့္ အထက္တန္း အိပ္စဥ္(၁) တြဲ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မီးရထား ေလအိပ္တြဲဆိုင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ မွာယူသြားမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားတြင္ တြဲဆိုင္း သံုးဆိုင္းကို ျမစ္ငယ္ တြဲျပင္ စက္ရံုမွ တြဲဆိုင္းျဖင့္ နွစ္လအတြင္း လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက သိရသည္။

မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား အသြားမ်ားသည့္ အမွတ္ (၅၅) အဆန္ရထားတြင္ တြဲဆိုင္းအသစ္လဲလွယ္ေျပးဆြဲျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္းမွာ အသြားအမ်ားဆံုးက အမွတ္ (၅၅) နဲ႔ (၅၆) ျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကမွ ဒီေန႔ အမွတ္ (၅၅) အဆန္ တြဲဆိုင္းလဲတယ္။ လဲခ်င္တာေတာ့ အကုန္လဲခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ ဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ အရ မလုပ္နိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ခရီးသည္ေတြ အဆင္ေျပေရး အတြက္ အဓိက လုပ္ခ်င္တယ္။´´ ဟု ျမန္မာ့မီးရထား မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ျမစ္ငယ္ တြဲျပင္စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တြဲဆိုင္းတစ္ဆိုင္းလွ်ပ္ ၅၉၈ သိန္းက်ပ္ ကုန္က်ၿပီး ရိုးရိုးတန္း (၇) တြဲ၊ အထက္တန္း (၂) တြဲ နွင့္ အထက္တန္း အိပ္စဥ္(၁) တြဲ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မီးရထား ေလအိပ္တြဲဆိုင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ မွာယူသြားမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply