မႏၱေလး က်ဳံးပတ္လည္တြင္ စတီးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္တပ္ဆင္မည္

0
193

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးပတ္လည္တြင္ အကာအရံ လက္ရန္းမ်ားကို သံပန္းမ်ားအစား စတီးလက္ရန္းမ်ားျဖင့္လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ သံပန္း လက္ရန္းမ်ားကို ျဖဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းသို႔ စတီးလက္ရန္းမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ရိုး၏ အလွ မေပ်ာက္ရန္အတြက္ အေရာင္မွိန္သည့္စတီးမ်ား အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ႏိုင္ငံက မွာယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုလက္ရွိမွာေတာ့ လက္ရန္း ဒီဇိုင္းပံုစံမသိရေသးဘူး ။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးဆိုေတာ့ ဘယ္ဒီဇိုင္းနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေျဖမရေသးဘူး ။ ခုလက္ရွိ လက္ရန္းနဲ႔ ပလပ္ေဖာင္းကို လဲလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္တယ္။´´ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

လက္ရန္းမ်ားကို လဲလွယ္ရာတြင္ လူသြားလူလာအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ျခမ္း(၂၆ လမ္း)ဘက္ကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ လဲလွယ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ကို ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ လဲလွယ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးေတာင္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မန္းသီတာဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၄၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုမန္းသီတာဥယ်ာဥ္ကုိ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ ခင္းထားသည့္ က်ံဳးေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ားမွာ အက္ကြဲေနၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ကာရံထားသည့္ လက္ရန္းမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ ျပဳတ္ထြက္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေပၚယံ အလွအုပ္မ်ားမွ လြဲၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးပတ္လည္တြင္ အကာအရံ လက္ရန္းမ်ားကို သံပန္းမ်ားအစား စတီးလက္ရန္းမ်ားျဖင့္လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ သံပန္း လက္ရန္းမ်ားကို ျဖဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းသို႔ စတီးလက္ရန္းမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ရိုး၏ အလွ မေပ်ာက္ရန္အတြက္ အေရာင္မွိန္သည့္စတီးမ်ား အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ႏိုင္ငံက မွာယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုလက္ရွိမွာေတာ့ လက္ရန္း ဒီဇိုင္းပံုစံမသိရေသးဘူး ။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးဆိုေတာ့ ဘယ္ဒီဇိုင္းနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေျဖမရေသးဘူး ။ ခုလက္ရွိ လက္ရန္းနဲ႔ ပလပ္ေဖာင္းကို လဲလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္တယ္။´´ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

လက္ရန္းမ်ားကို လဲလွယ္ရာတြင္ လူသြားလူလာအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ျခမ္း(၂၆ လမ္း)ဘက္ကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ လဲလွယ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ကို ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ လဲလွယ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးေတာင္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မန္းသီတာဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၄၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုမန္းသီတာဥယ်ာဥ္ကုိ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ ခင္းထားသည့္ က်ံဳးေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ားမွာ အက္ကြဲေနၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ကာရံထားသည့္ လက္ရန္းမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ ျပဳတ္ထြက္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေပၚယံ အလွအုပ္မ်ားမွ လြဲၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply