႐ုရွားအစိုးရက အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ အင္စတာဂရမ္ လိုက္ေလ်ာ

0
186

ေမာ္စကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆

ဓာတ္ပံုမ်ားေဝမွ်ရာဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္စတာဂရမ္သည္ ႐ုရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ပို႔စ္မ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇီနာဗယ္ညီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပို႔စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ႐ုရွား အင္တာနက္ ဆင္ဆာအဖဲြ႕က အင္စတာဂရမ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အင္စတာဂရမ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ဂူဂဲကပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ယူက်ဳကုိလည္း အလားတူေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေခ်။

႐ုရွားဘီလ်ံနာ အိုလက္ဒီရီပက္စ္ကာက ႐ုရွားဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာေဂပရီခိုဒ္ေကာ့ႏွင့္ ရြက္ေလွတစ္စင္းေပၚ၌ ေတြ႕ဆံုေနပံုကုိ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုကုိ နာဗယ္ညီ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ယူက်ဳ၌ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သို႔ေလာသို႔ေလာေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၂၅ မိနစ္ၾကာ ဗီဒီယုိင္ဖိုင္အား ယူက်ဳ၌ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈအႀကိမ္ ငါးသန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ေဒသခံအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ာသည္ အင္စတာဂရမ္ႏွင့္ ယူက်ဳတုိ႔ရွိ ပို႔စ္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေခ်။ ဒီရီပက္စ္ကာ၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုရွားရွိ ဆက္သြယ္ေရး စည္းၾကပ္မႈအဖဲြ႕ ေရာ့စ္ကြမ္နတ္ေဇာက ယူက်ဳႏွင့္ အင္စတာဂရမ္တို႔ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နာဗယ္ညီသည္ ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားမႈအပါအဝင္ ျပစ္မႈတခ်ိဳ႕ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ လာမည့္လတြင္က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အင္စတာဂရမ္သည္ တရားမဝင္ဆင္ဆာလုပ္မႈကုိ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နာဗယ္ညီက တြစ္တာ၌ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သည္။

အင္တာနက္ရွိ အရာတခ်ိဳ႕သည္ ေဒသခံဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ေနေၾကာင္း အစိုးရမ်ားက အသိေပးလာခဲ့ပါက ယင္းအေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လအတြင္း အေၾကာင္းအရာ ၁၅၆ ခုကို ပိတ္ပင္ေပးရန္ ႐ုရွားအစိုးရက ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ႐ုရွားအစိုးရအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇီနာဗယ္ညီ။

ေမာ္စကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆

ဓာတ္ပံုမ်ားေဝမွ်ရာဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္စတာဂရမ္သည္ ႐ုရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ပို႔စ္မ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇီနာဗယ္ညီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပို႔စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ႐ုရွား အင္တာနက္ ဆင္ဆာအဖဲြ႕က အင္စတာဂရမ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အင္စတာဂရမ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ဂူဂဲကပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ယူက်ဳကုိလည္း အလားတူေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေခ်။

႐ုရွားဘီလ်ံနာ အိုလက္ဒီရီပက္စ္ကာက ႐ုရွားဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာေဂပရီခိုဒ္ေကာ့ႏွင့္ ရြက္ေလွတစ္စင္းေပၚ၌ ေတြ႕ဆံုေနပံုကုိ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုကုိ နာဗယ္ညီ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ယူက်ဳ၌ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သို႔ေလာသို႔ေလာေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၂၅ မိနစ္ၾကာ ဗီဒီယုိင္ဖိုင္အား ယူက်ဳ၌ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈအႀကိမ္ ငါးသန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ေဒသခံအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ာသည္ အင္စတာဂရမ္ႏွင့္ ယူက်ဳတုိ႔ရွိ ပို႔စ္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေခ်။ ဒီရီပက္စ္ကာ၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုရွားရွိ ဆက္သြယ္ေရး စည္းၾကပ္မႈအဖဲြ႕ ေရာ့စ္ကြမ္နတ္ေဇာက ယူက်ဳႏွင့္ အင္စတာဂရမ္တို႔ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နာဗယ္ညီသည္ ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားမႈအပါအဝင္ ျပစ္မႈတခ်ိဳ႕ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ လာမည့္လတြင္က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အင္စတာဂရမ္သည္ တရားမဝင္ဆင္ဆာလုပ္မႈကုိ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နာဗယ္ညီက တြစ္တာ၌ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သည္။

အင္တာနက္ရွိ အရာတခ်ိဳ႕သည္ ေဒသခံဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ေနေၾကာင္း အစိုးရမ်ားက အသိေပးလာခဲ့ပါက ယင္းအေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လအတြင္း အေၾကာင္းအရာ ၁၅၆ ခုကို ပိတ္ပင္ေပးရန္ ႐ုရွားအစိုးရက ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ႐ုရွားအစိုးရအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇီနာဗယ္ညီ။

Leave a Reply