မိဘမဲ့ကေလးရန္ပုံေငြ သုိင္းစြမ္းရည္ျပပြဲ ျပဳလုပ္

0
143

စစ္ကိုင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ေရႊမင္းဝံရပ္ကြက္ ေရႊမင္းဝံေစ်းေ႐ွ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ နံနက္ပုိင္းအခ်ိန္က မိဘမဲ့ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြရရွိေရး သုိင္းစြမ္းရည္ျပပြဲ အား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပုလင္းေပၚ ဓာတ္ခဲဆင့္ ေျခေထာက္ႏွစ္ေျခာင္းတင္ၿပီး ဗုိက္ေအာက္တြင္ ဓားေထာင္ကာ လက္သီးဒုိက္ထုိးျပကြက္၊ ဆုိင္ကယ္ မ်ားျဖတ္ႀကိတ္ ခံသည့္ျပကြက္၊ သစ္သားတန္းအား ေမးျဖင့္ခ်ိတ္၍ဂြၽမ္းဘားထုိးျပကြက္၊ နံၾကပ္ကူကစားကာ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္အား ႐ုိက္ျပျခင္းၾကြက္လည္ပင္း တြင္သံခြၽန္ေထာက္၍ငွက္ေပ်ာတုံးအားေဖာက္ျပသည့္ျပကြက္ စသည့္ျပကြက္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

ထိုသိုင္းစြမ္းရည္ျပပြဲမွ ရရွိသည့္ အလွဴေငြမ်ားအား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မိဘမဲ့မ်ားအားလွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ထပ္မံျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ေရႊမင္းဝံရပ္ကြက္ ေရႊမင္းဝံေစ်းေ႐ွ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ နံနက္ပုိင္းအခ်ိန္က မိဘမဲ့ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြရရွိေရး သုိင္းစြမ္းရည္ျပပြဲ အား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပုလင္းေပၚ ဓာတ္ခဲဆင့္ ေျခေထာက္ႏွစ္ေျခာင္းတင္ၿပီး ဗုိက္ေအာက္တြင္ ဓားေထာင္ကာ လက္သီးဒုိက္ထုိးျပကြက္၊ ဆုိင္ကယ္ မ်ားျဖတ္ႀကိတ္ ခံသည့္ျပကြက္၊ သစ္သားတန္းအား ေမးျဖင့္ခ်ိတ္၍ဂြၽမ္းဘားထုိးျပကြက္၊ နံၾကပ္ကူကစားကာ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္အား ႐ုိက္ျပျခင္းၾကြက္လည္ပင္း တြင္သံခြၽန္ေထာက္၍ငွက္ေပ်ာတုံးအားေဖာက္ျပသည့္ျပကြက္ စသည့္ျပကြက္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

ထိုသိုင္းစြမ္းရည္ျပပြဲမွ ရရွိသည့္ အလွဴေငြမ်ားအား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မိဘမဲ့မ်ားအားလွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ထပ္မံျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply