လိင္တူအခြင့္အေရးအတြက္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ ေပါ့အဆုိေတာ္ ဒဲနစ္ဟုိ မေလးရွားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ပိတ္ပင္ခံရ

0
125

ေဟာင္ေကာင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆

လိင္တူအခြင့္အေရးအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ မေလးရွားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုျပဳလုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ေပါ့အဆုိေတာ္ ဒဲနစ္ဟုိက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟိုသည္ လိင္တူခ်စ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားၿပီး ေယာက်္ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွစ္သက္သူႏွင့္ လိင္ေျပာင္း( အယ္လ္ဂ်ီဘီတီ) အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး အဆုိေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကြာလာလမ္ပူ၌ ဧၿပီတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ယခင္က စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

မေလးရွားအစိုးရဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ဟို၏ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားသည္ ေဒသခံတန္ဖိုိးႏႈန္း စံမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မေလးရွား၌ လိင္တူခ်စ္မႈသည္ အရပ္ဘက္ဥပေဒမ်ားအရသာမက ဘာသာေရး ဥပေဒမ်ားအရလည္း ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။

မေလးရွားစုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တုိင္းရင္းသား တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကန္တုံေပါ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ၎သည္ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီ ေထာက္ခံသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလးရွားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တယ္လီဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ဟုိက ပရိသတ္ မ်ားအား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ဆင့္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ဟုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဟုိသည္ အျငင္း ပြားဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏုပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ခဲ့မႈျဖင့္ ဟိုသည္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ပထမဆံုးနာမည္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရက လိုလားျခင္းမရွိသည့္ တိဘက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားႏွင့္အတူ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု တစ္ပံုကုိ ဟုိသည္ လူမႈမီဒီယာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

မေလးရွား၌ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း လိင္တူခ်စ္မႈကိုဆန္႔က်င္မႈ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ရွာေဖြရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ မေလးရွားရွိ သတင္းစာတစ္ေစာင္က ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေဟာင္ေကာင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆

လိင္တူအခြင့္အေရးအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ မေလးရွားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုျပဳလုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ေပါ့အဆုိေတာ္ ဒဲနစ္ဟုိက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟိုသည္ လိင္တူခ်စ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားၿပီး ေယာက်္ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွစ္သက္သူႏွင့္ လိင္ေျပာင္း( အယ္လ္ဂ်ီဘီတီ) အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး အဆုိေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကြာလာလမ္ပူ၌ ဧၿပီတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ယခင္က စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

မေလးရွားအစိုးရဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ဟို၏ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားသည္ ေဒသခံတန္ဖိုိးႏႈန္း စံမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မေလးရွား၌ လိင္တူခ်စ္မႈသည္ အရပ္ဘက္ဥပေဒမ်ားအရသာမက ဘာသာေရး ဥပေဒမ်ားအရလည္း ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။

မေလးရွားစုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တုိင္းရင္းသား တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကန္တုံေပါ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ၎သည္ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီ ေထာက္ခံသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလးရွားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တယ္လီဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ဟုိက ပရိသတ္ မ်ားအား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ဆင့္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ဟုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဟုိသည္ အျငင္း ပြားဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏုပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ခဲ့မႈျဖင့္ ဟိုသည္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ပထမဆံုးနာမည္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရက လိုလားျခင္းမရွိသည့္ တိဘက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားႏွင့္အတူ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု တစ္ပံုကုိ ဟုိသည္ လူမႈမီဒီယာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

မေလးရွား၌ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း လိင္တူခ်စ္မႈကိုဆန္႔က်င္မႈ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ရွာေဖြရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ မေလးရွားရွိ သတင္းစာတစ္ေစာင္က ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply