ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ႏွစ္ပတ္ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး

0
126

ပံုစာ – ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၈

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေမးျမန္း မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားက အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္အတြင္း စာေရးအေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ နဝမေျမာက္အစည္းအေဝး တတိယေန႔အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားထံမွ အေျဖလႊာ ေပးပို႔မႈေႏွာင့္ေႏွးေနသျဖင့္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားအား စာျဖင့္ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါမည္ဟု ယန္ႀကီးအခ်ဳိ႕က ေျဖၾကား သည္ကို ၎က အထက္ပါအတိုင္းသတိေပးေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေမးျမန္းမႈေတြကို သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရွိမလုပ္ေဆာင္ဘူးဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိေနဦးမွာပဲ။ အဲေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ထံျပန္ၾကားေပးဖို႔ သတိေပး လိုပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္အေျဖျပန္ၾကားမႈအား နည္းေနသည့္အျပင္ စာျဖင့္ေရးသားေျဖဆိုပါမည္ဟု ဌာနအမ်ားစုက အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾက သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္လို႔ ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားအျဖစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားကိုသြားတဲ့အခါ အစိုးရဌာနေတြက ဘာေတြကို လုပ္ေနပါ တယ္၊ အေျခအေနဘယ္လိုရွိပါတယ္ စသျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕မဲဆႏၵရွင္ေတြထံ ခ်ျပခ်င္ေပမယ့္ ခုလိုစာနဲ႔ အေၾကာင္း ျပန္ပါ မယ္ဆိုယုံေလာက္နဲ႔မလုံေလာက္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္သူေတြရဲ႕ သိပိုင္ခြင့္ကို ဌာနဆိုင္ရာေတြက ေလးစားဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးတတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ က႑အလိုက္သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန မ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ကာ စာျဖင့္ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းအမ်ားစုကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၈

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေမးျမန္း မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားက အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္အတြင္း စာေရးအေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ နဝမေျမာက္အစည္းအေဝး တတိယေန႔အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားထံမွ အေျဖလႊာ ေပးပို႔မႈေႏွာင့္ေႏွးေနသျဖင့္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားအား စာျဖင့္ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါမည္ဟု ယန္ႀကီးအခ်ဳိ႕က ေျဖၾကား သည္ကို ၎က အထက္ပါအတိုင္းသတိေပးေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေမးျမန္းမႈေတြကို သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရွိမလုပ္ေဆာင္ဘူးဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိေနဦးမွာပဲ။ အဲေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ထံျပန္ၾကားေပးဖို႔ သတိေပး လိုပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္အေျဖျပန္ၾကားမႈအား နည္းေနသည့္အျပင္ စာျဖင့္ေရးသားေျဖဆိုပါမည္ဟု ဌာနအမ်ားစုက အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾက သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္လို႔ ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားအျဖစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားကိုသြားတဲ့အခါ အစိုးရဌာနေတြက ဘာေတြကို လုပ္ေနပါ တယ္၊ အေျခအေနဘယ္လိုရွိပါတယ္ စသျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕မဲဆႏၵရွင္ေတြထံ ခ်ျပခ်င္ေပမယ့္ ခုလိုစာနဲ႔ အေၾကာင္း ျပန္ပါ မယ္ဆိုယုံေလာက္နဲ႔မလုံေလာက္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္သူေတြရဲ႕ သိပိုင္ခြင့္ကို ဌာနဆိုင္ရာေတြက ေလးစားဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးတတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ က႑အလိုက္သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန မ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ကာ စာျဖင့္ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းအမ်ားစုကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မိုးေျမ

ပံုစာ – ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္

Leave a Reply