ေလးနွစ္အတြင္း မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္း ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

0
141

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ခရီးသြားမ်ား ၿငိမ့္ေညာင္းစြာ သြားလာနိုင္ေရးအတြက္ သံလမ္းမ်ား ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေလးနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား က သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဲဇာ နွင့္ ဆယ္ရြာ အၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး နွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြရရွိသည့္ အေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က သံလမ္းဆက္ေတြကို လုပ္တဲ့အခါမွာ ဂ်ဳန္းဂ်ဳန္းဂ်က္ဂ်က္ဆိုၿပီး ျဖစ္တယ္။ ခုဟာက အဲ့လိုမျဖစ္ေအာင္ ကိုးေခ်ာင္းဆက္ သံလမ္းျဖစ္တဲ့ ရထားသြားတဲ့အခါမွာ ေဝါကနည္းေလွ်ာသြားေအာင္ လုပ္တာပါ။ မမွားဘူးဆိုရင္ ေနာင္ေလးနွစ္မွာ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထား လမ္းပိုင္းကို အၿပီးလုပ္မယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထား မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ကားလမ္းေပါက္မႈနည္းသည့္အတြက္ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္းကို ခရီးသြားမ်ား အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလးရထားလမ္းပိုင္းတြင္ CWR ဟု ေခၚေသာ အဆက္မရွိေသာ တစ္ဆက္တည္းသြားသည့္ နည္းပညာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ခရီးသြားမ်ား ၿငိမ့္ေညာင္းစြာ သြားလာနိုင္ေရးအတြက္ သံလမ္းမ်ား ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေလးနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား က သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဲဇာ နွင့္ ဆယ္ရြာ အၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး နွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြရရွိသည့္ အေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က သံလမ္းဆက္ေတြကို လုပ္တဲ့အခါမွာ ဂ်ဳန္းဂ်ဳန္းဂ်က္ဂ်က္ဆိုၿပီး ျဖစ္တယ္။ ခုဟာက အဲ့လိုမျဖစ္ေအာင္ ကိုးေခ်ာင္းဆက္ သံလမ္းျဖစ္တဲ့ ရထားသြားတဲ့အခါမွာ ေဝါကနည္းေလွ်ာသြားေအာင္ လုပ္တာပါ။ မမွားဘူးဆိုရင္ ေနာင္ေလးနွစ္မွာ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထား လမ္းပိုင္းကို အၿပီးလုပ္မယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထား မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ကားလမ္းေပါက္မႈနည္းသည့္အတြက္ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္းကို ခရီးသြားမ်ား အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလးရထားလမ္းပိုင္းတြင္ CWR ဟု ေခၚေသာ အဆက္မရွိေသာ တစ္ဆက္တည္းသြားသည့္ နည္းပညာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply