စားက်က္ေျမျပႆနာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ေျဖရွင္းမေပးသည့္ အတြက္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
197

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၈

ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဘားေက်းရြာပိုင္ စားက်က္ေျမျပႆနာအား တိုင္ၾကားထားသည္မွာ တစ္နွစ္ေက်ာ္ၾကာ သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တိုင္းအစုိးရအား ၿမိဳ႕နွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗီနုိင္းမ်ားကုိင္ေဆာင္ ကာ လူအင္အား ၇ဝ ခန္႔က ေၾကြးေႀကာ္သံမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ေဝါၿမိဳ႕အတြင္းစတင္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔၌ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ရုံးေရွ႕မွ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရရုံး ေရွ႕ထိ စားက်က္ေျမမ်ား မူလအတုိင္းျပန္ ထားေပး ေရး၊ တရားစဲြဆုိခံထားရေသာ ကၽြဲ၊ႏြားပုိင္ရွင္မ်ား၏ အမႈအား ပယ္ဖ်က္ေပး ေရး၊ စားက်က္ေျမက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးေရး ၊(ဒုိ႕အေရး)အစရွိေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။

“စားက်က္ေျမျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၾကား ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီ။ အခုခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈကို အေရးတယူေျဖရွင္းေပးတာမရွိေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔မွာ အခုလို ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ ဦးေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။

ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ အဘားေက်းရြာရွိ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧက(၇,ဝဝဝ)ေက်ာ္တြင္ လယ္သမား(၇၁)ဦးမွစားက်က္ေျမ(၆၂၈)ဧက တြင္ က်ဴးေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ကၽြဲ/ႏြားမ်ားဝင္ေရာက္စားေသာက္သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ တြင္ စိုက္ခင္းရွင္ႏွင့္ ကၽြဲႏြားပိုင္ရွင္မ်ားၾကား ႏွစ္ဖက္အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ား ရွိလာေနသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ ယူေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ အရင္တုန္းက စားက်က္ေျမကို ေထြအုပ္ကေန စီမံခန္႔ခြဲတာပါ။ လက္ရွိအစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ စားက်က္ ေျမကုိတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေကာ္မတီဖဲြ႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔ ညႊန္ၾကား ထားပါတယ္။ စားက်က္ေျမကုိမူ၀ါဒခ်မွတ္ ၿပီးေျဖရွင္းနုိင္ ဖုိ႔စီစဥ္ေနပါ တယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး ဆိုင္ရာ ဥကၠ႒၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္နုိင္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆ နုိင္ဘာလတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ အဘားေက်းရြာ၌ စားက်က္ေျမမ်ား အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားအား ကၽြဲႏြားမ်ား ဝင္ေရာက္ စားေသာက္၍ စိုက္ခင္းမ်ားပ်က္ဆီးသည္ဟုဆိုကာ ေက်းရြားသား အခ်င္းခ်င္း တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၈

ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဘားေက်းရြာပိုင္ စားက်က္ေျမျပႆနာအား တိုင္ၾကားထားသည္မွာ တစ္နွစ္ေက်ာ္ၾကာ သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တိုင္းအစုိးရအား ၿမိဳ႕နွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗီနုိင္းမ်ားကုိင္ေဆာင္ ကာ လူအင္အား ၇ဝ ခန္႔က ေၾကြးေႀကာ္သံမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ေဝါၿမိဳ႕အတြင္းစတင္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔၌ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ရုံးေရွ႕မွ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရရုံး ေရွ႕ထိ စားက်က္ေျမမ်ား မူလအတုိင္းျပန္ ထားေပး ေရး၊ တရားစဲြဆုိခံထားရေသာ ကၽြဲ၊ႏြားပုိင္ရွင္မ်ား၏ အမႈအား ပယ္ဖ်က္ေပး ေရး၊ စားက်က္ေျမက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးေရး ၊(ဒုိ႕အေရး)အစရွိေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။

“စားက်က္ေျမျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၾကား ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီ။ အခုခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈကို အေရးတယူေျဖရွင္းေပးတာမရွိေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔မွာ အခုလို ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ ဦးေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။

ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ အဘားေက်းရြာရွိ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧက(၇,ဝဝဝ)ေက်ာ္တြင္ လယ္သမား(၇၁)ဦးမွစားက်က္ေျမ(၆၂၈)ဧက တြင္ က်ဴးေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ကၽြဲ/ႏြားမ်ားဝင္ေရာက္စားေသာက္သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ တြင္ စိုက္ခင္းရွင္ႏွင့္ ကၽြဲႏြားပိုင္ရွင္မ်ားၾကား ႏွစ္ဖက္အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ား ရွိလာေနသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ ယူေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ အရင္တုန္းက စားက်က္ေျမကို ေထြအုပ္ကေန စီမံခန္႔ခြဲတာပါ။ လက္ရွိအစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ စားက်က္ ေျမကုိတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေကာ္မတီဖဲြ႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔ ညႊန္ၾကား ထားပါတယ္။ စားက်က္ေျမကုိမူ၀ါဒခ်မွတ္ ၿပီးေျဖရွင္းနုိင္ ဖုိ႔စီစဥ္ေနပါ တယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး ဆိုင္ရာ ဥကၠ႒၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္နုိင္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆ နုိင္ဘာလတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ အဘားေက်းရြာ၌ စားက်က္ေျမမ်ား အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားအား ကၽြဲႏြားမ်ား ဝင္ေရာက္ စားေသာက္၍ စိုက္ခင္းမ်ားပ်က္ဆီးသည္ဟုဆိုကာ ေက်းရြားသား အခ်င္းခ်င္း တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply