ေအာင္၀င္းေဇာ္မွ ေရွ႕ေနေရာဘတ္စန္းေအာင္ကို အမႈဖြင့္

0
150

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇။ ၂၀၁၈

ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးခံေနရေသာ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ က ေရွ႕ေနေရာဘတ္စန္းေအာင္ကို အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရံုးထုတ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား ထမင္းဝေအာင္စားထား ဟူေသာ စကား မေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုကာ ဂ်ာနယ္တစ္ခုသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုလ ၁ ရက္က အင္းစိန္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ယေန႔ရံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္တစ္ပတ္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ၄င္းမေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲမည္ဟုေျပာဆိုထားၿပီး ယေန႔ရံုး ခ်ိန္းတြင္ အမႈဖြင့္ ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းကထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မသိရွိေသးေၾကာင္း ေအာင္ဝင္းေဇာ္၏ ေရွ႕ေနက ယခင္ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား ထမင္းဝေအာင္စားထား ဟူေသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ဝင္းေဇာ္ေျပာဆိုသည့္ သက္ေသမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေရာဘတ္စန္းေအာင္ က တိတိက်က် မေျဖၾကားေပ။

“သူတို႔ဖြင့္ခ်င္တာဖြင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ဒီေန႔အထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ဘယ္သူေတြမွေတာ့ အေၾကာင္းၾကားထားတာ မရွိပါဘူး” ဟု ေရာဘတ္စန္းေအာင္ က ရံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

မေျပာသည့္စကားကို တဆင့္ျပန္လည္ေျပာသည့္ ေရွ႕ေနကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ (စ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာထားၿပီး တရားစြဲမည္ဆိုသူတြင္ သက္ေသလိုက္ေပးေသာ အင္းစိန္ေအာင္စိုးကိုလည္း ၄င္းေရးသားသည့္ စာအုပ္တြင္ ပါသည့္ အခ်က္မ်ားအရ တရားစြဲမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၃ ဦးကို ေသဒဏ္အထိက်ခံႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားၿပီး ယေန႔ရံုးခ်ိန္းသည္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇။ ၂၀၁၈

ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးခံေနရေသာ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ က ေရွ႕ေနေရာဘတ္စန္းေအာင္ကို အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရံုးထုတ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား ထမင္းဝေအာင္စားထား ဟူေသာ စကား မေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုကာ ဂ်ာနယ္တစ္ခုသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုလ ၁ ရက္က အင္းစိန္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ယေန႔ရံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္တစ္ပတ္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ၄င္းမေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲမည္ဟုေျပာဆိုထားၿပီး ယေန႔ရံုး ခ်ိန္းတြင္ အမႈဖြင့္ ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းကထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မသိရွိေသးေၾကာင္း ေအာင္ဝင္းေဇာ္၏ ေရွ႕ေနက ယခင္ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား ထမင္းဝေအာင္စားထား ဟူေသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ဝင္းေဇာ္ေျပာဆိုသည့္ သက္ေသမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေရာဘတ္စန္းေအာင္ က တိတိက်က် မေျဖၾကားေပ။

“သူတို႔ဖြင့္ခ်င္တာဖြင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ဒီေန႔အထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ဘယ္သူေတြမွေတာ့ အေၾကာင္းၾကားထားတာ မရွိပါဘူး” ဟု ေရာဘတ္စန္းေအာင္ က ရံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

မေျပာသည့္စကားကို တဆင့္ျပန္လည္ေျပာသည့္ ေရွ႕ေနကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ (စ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာထားၿပီး တရားစြဲမည္ဆိုသူတြင္ သက္ေသလိုက္ေပးေသာ အင္းစိန္ေအာင္စိုးကိုလည္း ၄င္းေရးသားသည့္ စာအုပ္တြင္ ပါသည့္ အခ်က္မ်ားအရ တရားစြဲမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၃ ဦးကို ေသဒဏ္အထိက်ခံႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားၿပီး ယေန႔ရံုးခ်ိန္းသည္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply