၂၀၁၆ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈျဖင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ သား ၁၃ ဦးကို အမႈဖြင့္

0
182

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ မႈျဖင့္ ႐ုရွားႏိ္ုင္ငံသား ၁၃ ဦးအား အက္ဖ္ဘီအုိင္အႀကီးအကဲေဟာင္း ေရာဘတ္ျမဴလာဦးေဆာင္ေသာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕က အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားအနက္ ငါးဦးကို လိမ္လည္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသြင္ေဆာင္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားတြင္ ႐ုရွားကုမၸဏီ သံုးခုလည္းပါဝင္ေၾကာင္း ေရာဘတ္ျမဴလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

စိန္႔ပီတာစဘတ္အေျခစုိက္ အင္တာနက္သုေတသနဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၌ သေဘာ ကဲြလဲြမႈမ်ားရွိေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၇ မ်က္ႏွာပါ အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႐ုရွားတုိ႔၏တရားမဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေမရိကန္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပါဝင္ခဲ့သည္ကုိ ယခုအထိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသး သလို ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားေျပာင္း လဲသြားျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေရာ့ဒ္႐ိုဆန္စတိုင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔အမည္မ်ားျဖင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ သုံးစဲြျခင္း၊ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကုိ ဖံုးဖိထားႏိုင္ရန္ ဒီဂ်ယ္တယ္နည္းအရ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ထားသည့္ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းစကားမ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ဟီလာရီကလင္တန္ ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ တစ္လလွ်င္ အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္းခန္႔ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည့္ မသမာမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕၏အမႈဖြင့္မႈစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအမႈဖြင့္ခံထားရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အင္တာနက္ပို႔စ္မ်ား မည္မွ်ထိေရာက္သည္ကုိ အစဥ္ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ ေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္မႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“၁၃ ေယာက္တည္းရွိတာလား၊လူေလး ၁၃ ေယာက္ေလာက္က ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာသံုးစဲြထားတဲ လံုၿခံဳေရးစနစ္ကိုလား” ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူက မာရီယာဇာခါ႐ိုဗာ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားတြင္ ပူတင္၏စားဖိုမွဴးအျဖစ္ သိၾကသည့္ ယက္ဗ္ဂနီပရီဂိုဇင္လည္းပါဝင္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ မႈျဖင့္ ႐ုရွားႏိ္ုင္ငံသား ၁၃ ဦးအား အက္ဖ္ဘီအုိင္အႀကီးအကဲေဟာင္း ေရာဘတ္ျမဴလာဦးေဆာင္ေသာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕က အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားအနက္ ငါးဦးကို လိမ္လည္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသြင္ေဆာင္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားတြင္ ႐ုရွားကုမၸဏီ သံုးခုလည္းပါဝင္ေၾကာင္း ေရာဘတ္ျမဴလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

စိန္႔ပီတာစဘတ္အေျခစုိက္ အင္တာနက္သုေတသနဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၌ သေဘာ ကဲြလဲြမႈမ်ားရွိေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၇ မ်က္ႏွာပါ အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႐ုရွားတုိ႔၏တရားမဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေမရိကန္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပါဝင္ခဲ့သည္ကုိ ယခုအထိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသး သလို ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားေျပာင္း လဲသြားျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေရာ့ဒ္႐ိုဆန္စတိုင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔အမည္မ်ားျဖင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ သုံးစဲြျခင္း၊ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကုိ ဖံုးဖိထားႏိုင္ရန္ ဒီဂ်ယ္တယ္နည္းအရ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ထားသည့္ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းစကားမ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ဟီလာရီကလင္တန္ ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ တစ္လလွ်င္ အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္းခန္႔ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည့္ မသမာမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕၏အမႈဖြင့္မႈစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအမႈဖြင့္ခံထားရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အင္တာနက္ပို႔စ္မ်ား မည္မွ်ထိေရာက္သည္ကုိ အစဥ္ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ ေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္မႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“၁၃ ေယာက္တည္းရွိတာလား၊လူေလး ၁၃ ေယာက္ေလာက္က ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာသံုးစဲြထားတဲ လံုၿခံဳေရးစနစ္ကိုလား” ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူက မာရီယာဇာခါ႐ိုဗာ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားတြင္ ပူတင္၏စားဖိုမွဴးအျဖစ္ သိၾကသည့္ ယက္ဗ္ဂနီပရီဂိုဇင္လည္းပါဝင္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply