ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားသည့္ ရထားလမ္းပိုင္း (၄) ခု အဆင့္ ျမွင့္တင္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္

0
191

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားျပည္သူသြားလာေရးနွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး တို႔၌ အသံုးျပဳမႈမ်ားသည့္ ရထားလမ္းပိုင္း (၄) ခုကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက သိရသည္။

ယင္းလမ္းပိုင္းမွာ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း၊ ရန္ကုန္ – ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္း နွင့္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားလမ္းပိုင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတစ္ကာ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မီရထားက႑မွ ရရွိသည့္ ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိက ကေတာ့ ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳမ်ားတဲ့ လမ္းပိုင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္တာျဖစ္တယ္။ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း မွာဆိုရင္ ဂ်ိဳးေတာင္ နွင့္ မဲဇာၾကားမွာဆို ေတာင္ကုန္းေတြ ေရေက်ာ္ေတြ နဲ႔ အေကြ႔ေတြ ေပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ခရီးသြျပည္သူ အတြက္ သြားလာမႈ အဆင္မေျပေစဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္တာျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္းကို ကိုးရီးယားနိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း ကို ဂ်ပန္ဆခ်းေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ – ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္း နွင့္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ ရထား လမ္းပိုင္း တို႔ကို မီရထားက႑မွ ရရွိသည့္ ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေခ်းေငြေတြနဲ႔ က မေလာက္ဘူး ။ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထား လမ္းပိုင္းမွာဆို ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ နဲ႔ က မေလာက္ဘူး။ ေနာက္ထပ္ သန္း ၅၀ သံုးဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာန က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္းဆိုရင္လည္း တိတိက်က်ေျပာရရင္ ပဲခူး – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္းကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈစလုပ္မယ္”ဟု ဦးဘျမင့္က ဆက္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မီးရထား ေလအိပ္တြဲဆိုင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ဂ်ပန္ နိုင္ငံမွ မွာယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မီးရထားတြဲ ၁၀၀ ကိုလည္း ကိုးရီးယား ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္ ျမန္မာ့မီးရထား က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားျပည္သူသြားလာေရးနွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး တို႔၌ အသံုးျပဳမႈမ်ားသည့္ ရထားလမ္းပိုင္း (၄) ခုကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက သိရသည္။

ယင္းလမ္းပိုင္းမွာ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း၊ ရန္ကုန္ – ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္း နွင့္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားလမ္းပိုင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတစ္ကာ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မီရထားက႑မွ ရရွိသည့္ ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိက ကေတာ့ ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳမ်ားတဲ့ လမ္းပိုင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္တာျဖစ္တယ္။ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း မွာဆိုရင္ ဂ်ိဳးေတာင္ နွင့္ မဲဇာၾကားမွာဆို ေတာင္ကုန္းေတြ ေရေက်ာ္ေတြ နဲ႔ အေကြ႔ေတြ ေပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ခရီးသြျပည္သူ အတြက္ သြားလာမႈ အဆင္မေျပေစဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္တာျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္းကို ကိုးရီးယားနိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း ကို ဂ်ပန္ဆခ်းေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ – ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္း နွင့္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ ရထား လမ္းပိုင္း တို႔ကို မီရထားက႑မွ ရရွိသည့္ ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေခ်းေငြေတြနဲ႔ က မေလာက္ဘူး ။ မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား ရထား လမ္းပိုင္းမွာဆို ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ နဲ႔ က မေလာက္ဘူး။ ေနာက္ထပ္ သန္း ၅၀ သံုးဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာန က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္းဆိုရင္လည္း တိတိက်က်ေျပာရရင္ ပဲခူး – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္းကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈစလုပ္မယ္”ဟု ဦးဘျမင့္က ဆက္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မီးရထား ေလအိပ္တြဲဆိုင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ဂ်ပန္ နိုင္ငံမွ မွာယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မီးရထားတြဲ ၁၀၀ ကိုလည္း ကိုးရီးယား ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္ ျမန္မာ့မီးရထား က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply