ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွသာ က်င္းပႏိုင္ေတာ့မည္

0
202

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ ရခိုင္အမ်ိဳသားပါတီ၏ညီလာခံကို ၂၀၁၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းသို႔ေျပာင္းေရြ႕ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ပါတီညီလာခံကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ပဋိ ပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈပုဒ္မျဖင့္ ေထာင္အတြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မွ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပါတီညီလာခံမက်င္းပ ႏိုင္ျခင္းကို အစည္းအေဝး တစ္ခုေခၚယူၿပီး အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

“ ဒီႏွစ္ထဲမွာ မလုပ္ျဖစ္ဘူးဆိုတာကို အစည္းအေဝးေခၚၿပီး အသိေပးဖို႔ ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္မလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ က်ိန္းေသ လုပ္ရ မယ္။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နီးသြားလို႔။” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

ပါတီညီလာခံကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ ငပလီကမ္းေျခတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီတြင္ ပါတီဝင္ အင္အား သံုးေသာင္းခန္႔ရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ ရခိုင္အမ်ိဳသားပါတီ၏ညီလာခံကို ၂၀၁၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းသို႔ေျပာင္းေရြ႕ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ပါတီညီလာခံကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ပဋိ ပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈပုဒ္မျဖင့္ ေထာင္အတြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မွ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပါတီညီလာခံမက်င္းပ ႏိုင္ျခင္းကို အစည္းအေဝး တစ္ခုေခၚယူၿပီး အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

“ ဒီႏွစ္ထဲမွာ မလုပ္ျဖစ္ဘူးဆိုတာကို အစည္းအေဝးေခၚၿပီး အသိေပးဖို႔ ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္မလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ က်ိန္းေသ လုပ္ရ မယ္။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နီးသြားလို႔။” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

ပါတီညီလာခံကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ ငပလီကမ္းေျခတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီတြင္ ပါတီဝင္ အင္အား သံုးေသာင္းခန္႔ရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply