အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အျမန္ဆံုး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကို ျမန္မာတိုက္တြန္း

0
176

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွင့္ တရားခံေျပးမ်ားကို အျမန္ဆံုး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္က ဒါကာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္ စသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ ၁၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ ၁၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဘဂၤေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚယူေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား၊ ႏွစ္နိုင္ငံျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မႈခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားအဖြဲ႔မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားျဖစ္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တို႕တြင္ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေရး တို႔ကို သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားမွ ပထမအသုတ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃၇ စုမွ လူဦးေရ ၈၀၃၂ ဦးတို႔၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္တို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၃ ႀကိမ္တိုင္ေပးပို႔ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားစာရင္းကို အျမန္ဆံုးစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတႏွင့္လည္း ဒါကာၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Ministry of Home Affairs, Myanmar

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွင့္ တရားခံေျပးမ်ားကို အျမန္ဆံုး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္က ဒါကာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္ စသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ ၁၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ ၁၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဘဂၤေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚယူေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား၊ ႏွစ္နိုင္ငံျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မႈခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားအဖြဲ႔မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားျဖစ္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တို႕တြင္ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေရး တို႔ကို သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားမွ ပထမအသုတ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃၇ စုမွ လူဦးေရ ၈၀၃၂ ဦးတို႔၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္တို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၃ ႀကိမ္တိုင္ေပးပို႔ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားစာရင္းကို အျမန္ဆံုးစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတႏွင့္လည္း ဒါကာၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Ministry of Home Affairs, Myanmar

Leave a Reply