ငါးမန္းဖမ္းဆီးမႈမ်ားအားအေရးယူလ်ွက္ရွိေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈ ရွိေန

0
159

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၇ ၂၀၁၈

သဘာ၀ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင္႔ပင္လယ္မ်ား အတြင္းေနထိုင္က်က္စား လ်ွက္ ရွိေနေသာ ငါးမန္းငါးမ်ိဳးမ်ားအားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ စားေသာက္မႈမ်ား ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ငါးမန္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ခြင့္ မရွိသလို ငါးဖမ္းဆီး သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ငါးမန္း အေကာင္ေပါက္မ်ားကို ပိုက္ကြန္အတြင္း ကပ္ျငိပါလာပါက ျပန္လည္လႊတ္ေပးရေႀကာင္းသိရသည္။

“ငါးမန္းေပါက္ေတြဖမ္းလို႔မရဘူး။ ဖမ္းမိရင္ေတာင္ျပန္လႊတ္ရတယ္။ ငါးဖမ္းတဲ႔သူေတြက လႊတ္တာထက္ စားဖို႔ကို လည္း အေတာင္နဲ႔ အျမီး ေလာက္ပဲယူတယ္။က်န္တာကိုေရထဲပစ္ခ်လိုက္တယ္။ျပီးခဲ႔တဲ့ လကတည္း က ဖမ္းဆီိးအေရး ယူထားတာရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္မွာ သတင္းေပးတာတစ္မႈပဲရွိတယ္။”ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးဦးထြန္း၀င္းျမင္႔ကေျပာသည္။

ငါးမန္းမ်ားသည္ ရွားပါးငါးႀကီးသတၱဝါမ်ားျဖစ္ျပီး ဖမ္းဆီးသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါငါးႀကီးမ်ားအား ကိုယ္ထည္ကို ပင္လယ္အတြင္း စြန္႕ပစ္ၿပီး အေတာင္ႏွင့္အၿမီွးမ်ားကို ျဖတ္ယူႀကျခင္းေႀကာင့္ ငါးမန္းႀကီးမ်ား ရွားပါး လာေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါးမန္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားမျပဳလုပ္နိုင္ ရန္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၇ ၂၀၁၈

သဘာ၀ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင္႔ပင္လယ္မ်ား အတြင္းေနထိုင္က်က္စား လ်ွက္ ရွိေနေသာ ငါးမန္းငါးမ်ိဳးမ်ားအားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ စားေသာက္မႈမ်ား ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ငါးမန္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ခြင့္ မရွိသလို ငါးဖမ္းဆီး သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ငါးမန္း အေကာင္ေပါက္မ်ားကို ပိုက္ကြန္အတြင္း ကပ္ျငိပါလာပါက ျပန္လည္လႊတ္ေပးရေႀကာင္းသိရသည္။

“ငါးမန္းေပါက္ေတြဖမ္းလို႔မရဘူး။ ဖမ္းမိရင္ေတာင္ျပန္လႊတ္ရတယ္။ ငါးဖမ္းတဲ႔သူေတြက လႊတ္တာထက္ စားဖို႔ကို လည္း အေတာင္နဲ႔ အျမီး ေလာက္ပဲယူတယ္။က်န္တာကိုေရထဲပစ္ခ်လိုက္တယ္။ျပီးခဲ႔တဲ့ လကတည္း က ဖမ္းဆီိးအေရး ယူထားတာရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္မွာ သတင္းေပးတာတစ္မႈပဲရွိတယ္။”ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးဦးထြန္း၀င္းျမင္႔ကေျပာသည္။

ငါးမန္းမ်ားသည္ ရွားပါးငါးႀကီးသတၱဝါမ်ားျဖစ္ျပီး ဖမ္းဆီးသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါငါးႀကီးမ်ားအား ကိုယ္ထည္ကို ပင္လယ္အတြင္း စြန္႕ပစ္ၿပီး အေတာင္ႏွင့္အၿမီွးမ်ားကို ျဖတ္ယူႀကျခင္းေႀကာင့္ ငါးမန္းႀကီးမ်ား ရွားပါး လာေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါးမန္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားမျပဳလုပ္နိုင္ ရန္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply