ေဆးရံုႀကီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား

0
175

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေဆးရံုႀကီး ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာနမွ သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ ဖ်ားနာမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆိုမည့္သူ (၁၅) ေယာက္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆးရံုမွာ ေျဖမယ့္သူက ႏွစ္စဥ္ (၁၅) ေယာက္မရွိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အရင္ႏွစ္ကေတာ့ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာ ကုသဌာနကအခန္းတစ္ခုမွာ ဆယ္တန္းေျဖမယ့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ စာေမးပြဲခန္းျပင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း အဆင္ေျပမယ့္ တစ္ေနရာရာမွာ ျပင္ဆင္ေပးသြားမွာပါပဲ။´´ ဟု ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို မတ္လ (၇) ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က မႏၱေလးျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား (၇) ဦးရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေဆးရံုႀကီး ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာနမွ သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ ဖ်ားနာမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆိုမည့္သူ (၁၅) ေယာက္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆးရံုမွာ ေျဖမယ့္သူက ႏွစ္စဥ္ (၁၅) ေယာက္မရွိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အရင္ႏွစ္ကေတာ့ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာ ကုသဌာနကအခန္းတစ္ခုမွာ ဆယ္တန္းေျဖမယ့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ စာေမးပြဲခန္းျပင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း အဆင္ေျပမယ့္ တစ္ေနရာရာမွာ ျပင္ဆင္ေပးသြားမွာပါပဲ။´´ ဟု ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို မတ္လ (၇) ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က မႏၱေလးျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား (၇) ဦးရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply