ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတြ႔ရွိလ်ွင္ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ထံမွ အလွဴခံမည္ဟု ဦးစံလင္း ေျပာဆို

0
156

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

အျငင္းပြားဖြယ္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ရွိပါက သမၼတႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ အလွဴခံသြားမည္ဟု ေခါင္းေလာင္းရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ေနသူ ဦးစံလင္းက ေျပာဆိုသည္။

” ထပ္ရွာဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္မယ္။ ေတြ႔ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီက (လစာ) တစ္လစာျဖတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိုက္ဆံမ်ားေနေတာ့ သိန္းငါးေထာင္ေလာက္ျဖတ္။ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပိုက္ဆံမ်ားတယ္။ သိန္းႏွစ္ေထာင္ေလာက္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းမယ္။ အလွဴခံမယ္။ က်န္တ့ဲဝန္ႀကီးေတြကေတာ့ တစ္လစာျဖတ္။ ေတြ႔မွေျပာတာေနာ္။ ေခါင္းေလာင္းကို ႀကိဳးခ်ည္ၿပီးမွေျပာတာ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း တစ္လစာျဖတ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီဟာသည္ ကမ႓ာေက်ာ္မယ့္ ေခါင္းေလာင္း ” ဟု ဦးစံလင္းက ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

ထပ္မံရွာေဖြမည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံ ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳသျဖင့္ သမၼတထံသို႔ လိပ္မူၿပီး ရွာေဖြခြင့္ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး မေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရွာေဖြရန္ သမၼတထံသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားျခင္းႏွင့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြစဥ္အတြင္း ရရွိခ့ဲသည့္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ေန႔လယ္္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ခြင့္ျပဳမိန္႔စာရြက္တစ္ရြက္နဲ႔ ေသာင္တူးသေဘၤာသာေပး။ ငါးရက္အတြင္းဆယ္ယူျပမယ္ ” ဟု ဦးစံလင္း က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသည္။

ထပ္မံရွာေဖြခြင့္ ရရွိရန္အတြက္လည္း သမၼတထံသို႔ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း စာတင္ေတာင္းဆိုမည္ဟုဆိုသည္။

ယခင္တစ္ႀကိမ္တြင္ အလွဴခံရရွိထားသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြဆည္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံအလွဴခံေတာ့မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာပါေသးသည္။

ဦးစံလင္းဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြဆယ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခ့ဲေသာလည္း နယ္ပယ္အလိုက္ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ခ့ဲၾကသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

အျငင္းပြားဖြယ္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ရွိပါက သမၼတႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ အလွဴခံသြားမည္ဟု ေခါင္းေလာင္းရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ေနသူ ဦးစံလင္းက ေျပာဆိုသည္။

” ထပ္ရွာဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္မယ္။ ေတြ႔ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီက (လစာ) တစ္လစာျဖတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိုက္ဆံမ်ားေနေတာ့ သိန္းငါးေထာင္ေလာက္ျဖတ္။ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပိုက္ဆံမ်ားတယ္။ သိန္းႏွစ္ေထာင္ေလာက္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းမယ္။ အလွဴခံမယ္။ က်န္တ့ဲဝန္ႀကီးေတြကေတာ့ တစ္လစာျဖတ္။ ေတြ႔မွေျပာတာေနာ္။ ေခါင္းေလာင္းကို ႀကိဳးခ်ည္ၿပီးမွေျပာတာ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း တစ္လစာျဖတ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီဟာသည္ ကမ႓ာေက်ာ္မယ့္ ေခါင္းေလာင္း ” ဟု ဦးစံလင္းက ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

ထပ္မံရွာေဖြမည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံ ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳသျဖင့္ သမၼတထံသို႔ လိပ္မူၿပီး ရွာေဖြခြင့္ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး မေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရွာေဖြရန္ သမၼတထံသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားျခင္းႏွင့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြစဥ္အတြင္း ရရွိခ့ဲသည့္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ေန႔လယ္္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ခြင့္ျပဳမိန္႔စာရြက္တစ္ရြက္နဲ႔ ေသာင္တူးသေဘၤာသာေပး။ ငါးရက္အတြင္းဆယ္ယူျပမယ္ ” ဟု ဦးစံလင္း က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသည္။

ထပ္မံရွာေဖြခြင့္ ရရွိရန္အတြက္လည္း သမၼတထံသို႔ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း စာတင္ေတာင္းဆိုမည္ဟုဆိုသည္။

ယခင္တစ္ႀကိမ္တြင္ အလွဴခံရရွိထားသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြဆည္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံအလွဴခံေတာ့မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာပါေသးသည္။

ဦးစံလင္းဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြဆယ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခ့ဲေသာလည္း နယ္ပယ္အလိုက္ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ခ့ဲၾကသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply