တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း၌ ေဟာင္ေနသည့္ ၾကက္ဖပံု ကိုေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္အတြက္ မေလးရွားအစိုးရ ေဝဖန္ခံရ

0
192

ကြာလာလမ္ပူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

မေလးရွားအစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကိုႀကိဳဆိုေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ စာမ်က္ႏွာျပည့္ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းတြင္ ေဟာင္ေနသည့္ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္ကို မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မိသည့္အတြက္ ေဝဖန္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ၾကက္ႏွစ္အဆံုးသတ္သြားၿပီး ေခြးႏွစ္ စတင္ၿပီျဖစ္ သည္။ မေလးရွားအစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ေခြးႏွစ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းသည့္ ေၾကာ္ျငာကိုထည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတြင္ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္က တ႐ုတ္လိုေဟာင္ေနပံု စကားလံုးကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နည္းပညာပို္င္းမွားယြင္းမႈအတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ မေလးရွားရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေခြးကို မသန္႔ရွင္း သည့္ တိရစာၦန္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားမႈေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ နားလည္မႈလဲြျခင္းတို႔ရွိလာခဲ့သည္။

မေလးရွားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မြတ္စလင္အမ်ားစု စိတ္မ ဆိုးေစေရးအတြက္ ေခြး႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မေလးရွားရွိ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ေလးပံုတစ္ပံုမွာ တုိင္းရင္းသားတ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေတြးအျမင္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစာ၌ ထည့္သြင္းသည့္ ေၾကာ္ျငာသည္ ေခြး႐ုပ္ပံုကို ေရွာင္ရွားရန္ တမင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက ေၾကာ္ျငာသည္ ႐ူးမိုက္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဦးကမူ ရွက္စရာ ေကာင္းေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ကြာလာလမ္ပူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

မေလးရွားအစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကိုႀကိဳဆိုေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ စာမ်က္ႏွာျပည့္ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းတြင္ ေဟာင္ေနသည့္ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္ကို မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မိသည့္အတြက္ ေဝဖန္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ၾကက္ႏွစ္အဆံုးသတ္သြားၿပီး ေခြးႏွစ္ စတင္ၿပီျဖစ္ သည္။ မေလးရွားအစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ေခြးႏွစ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းသည့္ ေၾကာ္ျငာကိုထည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတြင္ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္က တ႐ုတ္လိုေဟာင္ေနပံု စကားလံုးကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နည္းပညာပို္င္းမွားယြင္းမႈအတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ မေလးရွားရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေခြးကို မသန္႔ရွင္း သည့္ တိရစာၦန္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားမႈေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ နားလည္မႈလဲြျခင္းတို႔ရွိလာခဲ့သည္။

မေလးရွားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မြတ္စလင္အမ်ားစု စိတ္မ ဆိုးေစေရးအတြက္ ေခြး႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မေလးရွားရွိ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ေလးပံုတစ္ပံုမွာ တုိင္းရင္းသားတ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေတြးအျမင္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစာ၌ ထည့္သြင္းသည့္ ေၾကာ္ျငာသည္ ေခြး႐ုပ္ပံုကို ေရွာင္ရွားရန္ တမင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက ေၾကာ္ျငာသည္ ႐ူးမိုက္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဦးကမူ ရွက္စရာ ေကာင္းေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply