ယခုနွစ္ဘ႑ာနွစ္တြင္ ကားအစီးေရ (၅၀) စည္ပင္သာယာမွ ဝယ္ယူ

0
137

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စက္ရံုနွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ဌာန မွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ ကားအမ်ိဳးအစား (၁၄) မ်ိဳး ကားအစီးေရ (၅၀) ကို က်ပ္သိန္း ၂၅၃၂၉.၁ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ား နွင့္ အျခားလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စနစ္တက် တင္ဒါေခၚယူ၍ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီဝင္ေတြ ေျပာင္းေျပာင္းခ်င္းပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ႀကီးက ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ အျမင္လည္း မသင့္ေတာ္တဲ့ အမိႈက္သိမ္း ယာဥ္ေတြကို တျဖည္းျဖည္း သိမ္းၿပီး ကားသစ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးလာတယ္ ။ အရင္က တရုတ္ FAW ကားေတြ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္စရိတ္လည္းမ်ားတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ကားေတြ အစားထိုးဖို႔ ဝယ္ယူတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဝယ္ယူသည့္ အမိႈက္သိမ္းကားနွင့္ အျခားလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံလုပ္ အရည္ ေသြးျမင့္ ကားမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ကလည္း ကားအမ်ိဳးအစား (၁၂) မ်ိဳး ကားအစီးေရ (၄၇) ကို က်ပ္သိန္း ၂၇၆၇၇.၈၈ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္လာမည့္ ဘ႑ာနွစ္တြင္လည္း ကားမ်ားဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု နွင့္ ကုန္ရံုဌာနသံုးကားမ်ား၊ လမ္းတံတားဌာန သံုး ကားမ်ား နွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန သံုးကားမ်ား ဝယ္ယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စက္ရံုနွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ဌာန မွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ ကားအမ်ိဳးအစား (၁၄) မ်ိဳး ကားအစီးေရ (၅၀) ကို က်ပ္သိန္း ၂၅၃၂၉.၁ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ား နွင့္ အျခားလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စနစ္တက် တင္ဒါေခၚယူ၍ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီဝင္ေတြ ေျပာင္းေျပာင္းခ်င္းပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ႀကီးက ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ အျမင္လည္း မသင့္ေတာ္တဲ့ အမိႈက္သိမ္း ယာဥ္ေတြကို တျဖည္းျဖည္း သိမ္းၿပီး ကားသစ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးလာတယ္ ။ အရင္က တရုတ္ FAW ကားေတြ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္စရိတ္လည္းမ်ားတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ကားေတြ အစားထိုးဖို႔ ဝယ္ယူတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဝယ္ယူသည့္ အမိႈက္သိမ္းကားနွင့္ အျခားလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံလုပ္ အရည္ ေသြးျမင့္ ကားမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ကလည္း ကားအမ်ိဳးအစား (၁၂) မ်ိဳး ကားအစီးေရ (၄၇) ကို က်ပ္သိန္း ၂၇၆၇၇.၈၈ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္လာမည့္ ဘ႑ာနွစ္တြင္လည္း ကားမ်ားဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု နွင့္ ကုန္ရံုဌာနသံုးကားမ်ား၊ လမ္းတံတားဌာန သံုး ကားမ်ား နွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန သံုးကားမ်ား ဝယ္ယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply