ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္

0
200

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း ႏွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းေတာသႀကၤန္ညေစ်းတြင္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ျပသျခင္းစသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသားေတြက မႏၲေလးသႀကၤန္ကို လာခ်င္ၾကတယ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ကမ္းလွမ္းမႈေတြရွိတယ္။ သူတို႔က ညပိုင္းၾကေတာ့ သြားစရာလာစရာ ေနရာမရွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာ့ရိုးရာသြားစရာတစ္ခုခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေတာင္ဆိုတာေတြရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်းဆိုၿပီး အသစ္ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေတာသႀကၤန္ညေစ်းကို မည္သည့္ပံုစံလုပ္မည္ကို ဒီဇိုင္းဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အခမဲ့ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ဆက္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ဆက္လက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကာတြန္းျပကြက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ယခင္ႏွစ္က မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ျမင္ကြင္း

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း ႏွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းေတာသႀကၤန္ညေစ်းတြင္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ျပသျခင္းစသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသားေတြက မႏၲေလးသႀကၤန္ကို လာခ်င္ၾကတယ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ကမ္းလွမ္းမႈေတြရွိတယ္။ သူတို႔က ညပိုင္းၾကေတာ့ သြားစရာလာစရာ ေနရာမရွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာ့ရိုးရာသြားစရာတစ္ခုခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေတာင္ဆိုတာေတြရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်းဆိုၿပီး အသစ္ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေတာသႀကၤန္ညေစ်းကို မည္သည့္ပံုစံလုပ္မည္ကို ဒီဇိုင္းဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အခမဲ့ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ဆက္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ဆက္လက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကာတြန္းျပကြက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ယခင္ႏွစ္က မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ျမင္ကြင္း

Leave a Reply