၀ လူမ်ိဳးမ်ားပံုမွန္သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ခံရမႈ ေျပလည္ျခင္းမရွိေသး

0
203

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

၀ လူမ်ိဳးမ်ားပံုမွန္သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ခံရမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ညိွႏိႈင္းေပးေနေသာ္လည္း ယေန႔အထိေျပလည္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA လား႐ိႈး ဆက္ဆံေရး ႐ံုးတာ၀န္ခံ ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မ်ားသို႔ မွတ္ပံုတင္ ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ၀ လူမ်ိဳးမ်ားခရီး သြားလာရာ၌ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွည့္ျပန္ခဲ့ရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗဟိုနဲ႔ေတာ့ အၿမဲတမ္း အဆက္ အသြယ္ရွိတယ္။ ေတြ႔မယ္ဆိုတာလည္းၾကားမိတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ၀ လူမ်ိဳးေတြခရီးသြားလာတဲ့ကိစၥကေျပလည္လာတာမရွိေသးဘူး”ဟု ဦးညီရန္းကေျပာသည္။

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးကန္႔သတ္မႈမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တိက်စြာေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

“ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ကေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေျပလည္ေစခ်င္တာပဲ ညိွႏိႈင္းေပးမယ္” ဦးေအာင္စိုးကဆိုသည္။

ရွမ္းအေရွ႕ေဒသ အတြင္း ၀ လူမ်ိဳးမ်ားခရီးသြားလာမႈအခက္အခဲမ်ားသည္ ယခုလဆန္းပိုင္းကျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
UWSAသည္ NCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးပဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၇ ဖဲြ႕စုစည္းထား သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႕ FPNCCကို ႏိုင္ငံေရးအရဦးေဆာင္ေနသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္ သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

၀ လူမ်ိဳးမ်ားပံုမွန္သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ခံရမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ညိွႏိႈင္းေပးေနေသာ္လည္း ယေန႔အထိေျပလည္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA လား႐ိႈး ဆက္ဆံေရး ႐ံုးတာ၀န္ခံ ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မ်ားသို႔ မွတ္ပံုတင္ ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ၀ လူမ်ိဳးမ်ားခရီး သြားလာရာ၌ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွည့္ျပန္ခဲ့ရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗဟိုနဲ႔ေတာ့ အၿမဲတမ္း အဆက္ အသြယ္ရွိတယ္။ ေတြ႔မယ္ဆိုတာလည္းၾကားမိတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ၀ လူမ်ိဳးေတြခရီးသြားလာတဲ့ကိစၥကေျပလည္လာတာမရွိေသးဘူး”ဟု ဦးညီရန္းကေျပာသည္။

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးကန္႔သတ္မႈမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တိက်စြာေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

“ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ကေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေျပလည္ေစခ်င္တာပဲ ညိွႏိႈင္းေပးမယ္” ဦးေအာင္စိုးကဆိုသည္။

ရွမ္းအေရွ႕ေဒသ အတြင္း ၀ လူမ်ိဳးမ်ားခရီးသြားလာမႈအခက္အခဲမ်ားသည္ ယခုလဆန္းပိုင္းကျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
UWSAသည္ NCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးပဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၇ ဖဲြ႕စုစည္းထား သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႕ FPNCCကို ႏိုင္ငံေရးအရဦးေဆာင္ေနသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္ သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply