တိုင္းအစိုးရ၏ ပဲခူးရိုးမျဖတ္ေက်ာ္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ လႊတ္ေတာ္ထံ အသိေပးထားျခင္းမရွိဟုဆို

0
199

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ ပဲခူးရိုးမျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းသစ္ ေဖာ္လုပ္ေနမႈအား လႊတ္ေတာ္ထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားအေရးႏွင့္ ေျမယာကိစၥရပ္ မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ ရိုးမျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအတြင္း သုံးေပပတ္လယ္ခန္႔ရွိ ကၽြန္းပင္သုံးရာေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေနၿပီး သစ္ေတာ ပ်က္ဆီးမႈအခ်ဳိ႕ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသင့္ေၾကာင့္ ၎က ေထာက္ျပသည္။

“အဲဒီ ျဖတ္လမ္းေဖာက္ေနတဲ့ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားတာမရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာ ေၾကာင့္ ဒီလမ္းကို ေဖာက္လုပ္သလဲ၊ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ေဖာက္လုပ္မွာလဲ စတဲ့စီမံကိန္း အေသးစိပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရွိ ရပါဘူး” ဟု အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုက ေျပာသည္။

အထက္ပါ ရိုးမျဖတ္လမ္းသည္ ပဲခူးခရိုင္ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွတဆင့္ ေဇာင္းတူေက်းရြာကိုျဖတ္ကာ ပဲခူးရိုးမ ဖားေရႊေက်ာ္ရြာအထိ ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းသစ္တစ္လမ္းျဖစ္ၿပီး လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုအသိမေပးဘူး ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းအေသးစိပ္ကို ေပးပို႔ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာပါ။ သက္ဆိုင္ရာလမ္းဦးစီးနဲ႔ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ လ်ွပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးသန္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည္။

ရိုးမျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္လ်ာထားဘတ္ဂ်က္အတြင္း ရံပုံေငြထည့္သြင္းေတာင္းခံေငြ က်ပ္သန္း ၁,ဝဝဝ အားလႊတ္ေတာ္ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ က်ပ္သန္း ၈၅ဝ ေက်ာ္သာစိစစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ရိုးျဖတ္ေက်ာ္လမ္းကို ပဲခူးခရိုင္ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕မွ သာယာဝတီခရိုင္ ဆရာစံေတာင္ကုန္းအနီးထိ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ခရိးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ ပဲခူးရိုးမျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းသစ္ ေဖာ္လုပ္ေနမႈအား လႊတ္ေတာ္ထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားအေရးႏွင့္ ေျမယာကိစၥရပ္ မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ ရိုးမျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအတြင္း သုံးေပပတ္လယ္ခန္႔ရွိ ကၽြန္းပင္သုံးရာေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေနၿပီး သစ္ေတာ ပ်က္ဆီးမႈအခ်ဳိ႕ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသင့္ေၾကာင့္ ၎က ေထာက္ျပသည္။

“အဲဒီ ျဖတ္လမ္းေဖာက္ေနတဲ့ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားတာမရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာ ေၾကာင့္ ဒီလမ္းကို ေဖာက္လုပ္သလဲ၊ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ေဖာက္လုပ္မွာလဲ စတဲ့စီမံကိန္း အေသးစိပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရွိ ရပါဘူး” ဟု အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုက ေျပာသည္။

အထက္ပါ ရိုးမျဖတ္လမ္းသည္ ပဲခူးခရိုင္ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွတဆင့္ ေဇာင္းတူေက်းရြာကိုျဖတ္ကာ ပဲခူးရိုးမ ဖားေရႊေက်ာ္ရြာအထိ ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းသစ္တစ္လမ္းျဖစ္ၿပီး လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုအသိမေပးဘူး ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းအေသးစိပ္ကို ေပးပို႔ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာပါ။ သက္ဆိုင္ရာလမ္းဦးစီးနဲ႔ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ လ်ွပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးသန္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည္။

ရိုးမျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္လ်ာထားဘတ္ဂ်က္အတြင္း ရံပုံေငြထည့္သြင္းေတာင္းခံေငြ က်ပ္သန္း ၁,ဝဝဝ အားလႊတ္ေတာ္ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ က်ပ္သန္း ၈၅ဝ ေက်ာ္သာစိစစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ရိုးျဖတ္ေက်ာ္လမ္းကို ပဲခူးခရိုင္ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕မွ သာယာဝတီခရိုင္ ဆရာစံေတာင္ကုန္းအနီးထိ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ခရိးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply