ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔႐ွိ

0
213

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၉ ၂၀၁၈

ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနမႈတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏသည္ရန္ကုန္၌ ရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၁၃၂၅ ဦးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ေဆးကိုအခ်ိန္မွန္မေသာက္ျခင္းနဲ႔ေဆးအလုံးေရျပည့္ေအာင္မေသာက္တာေတြရယ္။ေနာက္ၿပီး အနာနဲ႔ေဆးတစ္ျခားစီျဖစ္ေစတဲ့ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မပါတဲ့ ေဆးေတြကိုေသာက္သုံးမိျခင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ စည္သူေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္းလူဦးေရ ထူထပ္သိပ္သည္းျခင္း၊ တိုက္တာအေဆာက္အအုံမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားက တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္ျခင္းမ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္္း တီဘီသံသယရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ေခ်ာင္းသုံးပတ္ႏွင့္အထက္ဆိုးေနပါက သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာဌာနမ်ားတြင္ သလိပ္စစ္ေဆးျခင္းကိုျပဳလုပ္ကာေရာဂါရွိေနၿပီ ဆိုပါက အခမဲ့ ေဆးအားနီးစပ္ရာၿမိဳ႕ နယ္ေဆးရုံမ်ားတြင္ထုတ္ယူေသာက္သုံးၿပီး စနစ္တက်ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းအားျဖင့္တီဘီေဆးယဥ္ပါးမွုေရာဂါမွကင္းလြတ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၉ ၂၀၁၈

ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနမႈတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏသည္ရန္ကုန္၌ ရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၁၃၂၅ ဦးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ေဆးကိုအခ်ိန္မွန္မေသာက္ျခင္းနဲ႔ေဆးအလုံးေရျပည့္ေအာင္မေသာက္တာေတြရယ္။ေနာက္ၿပီး အနာနဲ႔ေဆးတစ္ျခားစီျဖစ္ေစတဲ့ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မပါတဲ့ ေဆးေတြကိုေသာက္သုံးမိျခင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ စည္သူေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္းလူဦးေရ ထူထပ္သိပ္သည္းျခင္း၊ တိုက္တာအေဆာက္အအုံမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားက တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္ျခင္းမ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္္း တီဘီသံသယရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ေခ်ာင္းသုံးပတ္ႏွင့္အထက္ဆိုးေနပါက သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာဌာနမ်ားတြင္ သလိပ္စစ္ေဆးျခင္းကိုျပဳလုပ္ကာေရာဂါရွိေနၿပီ ဆိုပါက အခမဲ့ ေဆးအားနီးစပ္ရာၿမိဳ႕ နယ္ေဆးရုံမ်ားတြင္ထုတ္ယူေသာက္သုံးၿပီး စနစ္တက်ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းအားျဖင့္တီဘီေဆးယဥ္ပါးမွုေရာဂါမွကင္းလြတ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply