ပီ႐ူးသမၼတေဟာင္း ဇူဂ်ီမိုရီ လယ္သမားေျခာက္ဦးကိုသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈခံယူရမည္

0
143

လီမား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

ပီ႐ူးသမၼတေဟာင္း အဲဘာတို ဖူဂ်ီမိုရီသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္သမား ေျခာက္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ခံယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးတစ္႐ံုးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဖူဂ်ီမုိရီသည္ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ ေထာင္မွျပန္လြတ္ၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈျပန္လည္ခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ဖူဂ်ီမိုရီသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လီမားရွိ တရား႐ုံးက ယခုအမႈသစ္ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသနတ္ပစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ အဆံုးစီရင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အျခားလူ ၂၂ ဦးကိုလည္း ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမၼတ ပက္ဒ႐ိုပက္ ဘလိုကူဇင္စကီးက ဖူဂ်ီမိုရီအား လြတ္ၿငိမ္္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လီမား၌ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပီ႐ူး၌ ဖူဂ်ီမိုရီကို ေလးစားသူမ်ားရွိေနသလို သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္္ခ်ိန္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိကာလအတြင္း ပုန္ကန္မႈႏွစ္ခုကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဖူဂ်ီမိုရီသည္ ေသြးအားနည္းေနၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ အေနျဖင့္ ဖူဂ်ီမိုရီကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အိုဒဲဘရက္ခ်္ထံမွ လာဘ္ေငြရယူခဲ့မႈျဖင့္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ခံရမႈမွ ကင္းေဝးေစေရး အတြက္ ကူဇင္စကီးသည္ ၎၏ပါတီႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ကာ ဇူဂ်ီမိုရီအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖူဂ်ီမိုရီသည္ လာဘ္စားမႈ၊ အာဏာအလဲြသံုးစားမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ေသနတ္ပစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။ ဖူဂ်ီမိုရီ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကို္င္မႈႀကီးမားေသာ အစိုးရႏွင့္ လက္ယာ ဝါဒီသူပုန္မ်ားၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၆၉၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

လီမား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

ပီ႐ူးသမၼတေဟာင္း အဲဘာတို ဖူဂ်ီမိုရီသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္သမား ေျခာက္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ခံယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးတစ္႐ံုးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဖူဂ်ီမုိရီသည္ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ ေထာင္မွျပန္လြတ္ၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈျပန္လည္ခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ဖူဂ်ီမိုရီသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လီမားရွိ တရား႐ုံးက ယခုအမႈသစ္ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသနတ္ပစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ အဆံုးစီရင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အျခားလူ ၂၂ ဦးကိုလည္း ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမၼတ ပက္ဒ႐ိုပက္ ဘလိုကူဇင္စကီးက ဖူဂ်ီမိုရီအား လြတ္ၿငိမ္္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လီမား၌ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပီ႐ူး၌ ဖူဂ်ီမိုရီကို ေလးစားသူမ်ားရွိေနသလို သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္္ခ်ိန္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိကာလအတြင္း ပုန္ကန္မႈႏွစ္ခုကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဖူဂ်ီမိုရီသည္ ေသြးအားနည္းေနၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ အေနျဖင့္ ဖူဂ်ီမိုရီကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အိုဒဲဘရက္ခ်္ထံမွ လာဘ္ေငြရယူခဲ့မႈျဖင့္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ခံရမႈမွ ကင္းေဝးေစေရး အတြက္ ကူဇင္စကီးသည္ ၎၏ပါတီႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ကာ ဇူဂ်ီမိုရီအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖူဂ်ီမိုရီသည္ လာဘ္စားမႈ၊ အာဏာအလဲြသံုးစားမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ေသနတ္ပစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။ ဖူဂ်ီမိုရီ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကို္င္မႈႀကီးမားေသာ အစိုးရႏွင့္ လက္ယာ ဝါဒီသူပုန္မ်ားၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၆၉၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply