ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို ကားလမ္းေပၚရွိ တံတား ၁ စင္းအား KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ

0
181

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို ကားလမ္းေပၚ တြင္ တံတား ၁ စင္းအား KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို သြားကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္၊ ၁၄၇/၆-၇ ၊ တံတားအမွတ္၊ ၆/၁၄၈ ၊ အရွည္ ၂၃၅ ေပ သံေဘာင္ ေဘလီတံတားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီး ခဲ့သျဖင့္ တံတားေအာက္ ဘက္ သံေဘာင္မ်ားႏွင့္ တံတားမ်က္ႏွာျပင္ ယာဥ္သြားလမ္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့သည္။

အဆုိပါေနရာတစ္၀ိုက္အား လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို ကားလမ္းေပၚ တြင္ တံတား ၁ စင္းအား KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို သြားကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္၊ ၁၄၇/၆-၇ ၊ တံတားအမွတ္၊ ၆/၁၄၈ ၊ အရွည္ ၂၃၅ ေပ သံေဘာင္ ေဘလီတံတားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီး ခဲ့သျဖင့္ တံတားေအာက္ ဘက္ သံေဘာင္မ်ားႏွင့္ တံတားမ်က္ႏွာျပင္ ယာဥ္သြားလမ္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့သည္။

အဆုိပါေနရာတစ္၀ိုက္အား လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

Leave a Reply