ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္က်ပ္သိန္း ၁၅ဝဝ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ပိုင္ရွင္မဲ့ ရမိ

0
154

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ဖိုး တန္ဖိုးရွိေသာ ပိုင္ရွင္မဲ့ မူးယစ္ ေဆး၀ါး မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ လြယ္ခန္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၁၅ဝဝ ခန္႔အကြာရွိ ေတာင္ကုန္း ေပၚ ၌ ဆာလာအိတ္ျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁ဝဝဝဝဝ ျပား (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅ဝဝ) အား ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားအား ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕သို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ဖိုး တန္ဖိုးရွိေသာ ပိုင္ရွင္မဲ့ မူးယစ္ ေဆး၀ါး မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ လြယ္ခန္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၁၅ဝဝ ခန္႔အကြာရွိ ေတာင္ကုန္း ေပၚ ၌ ဆာလာအိတ္ျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁ဝဝဝဝဝ ျပား (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅ဝဝ) အား ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားအား ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕သို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

Leave a Reply