မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္သည္ ရွင္သန္တုိးျမွင့္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေျပာ 

0
150

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျမင္႔တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားသည္ ရွင္သန္တုိးျမွင့္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

“စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါးသစ္ထုတ္လုပ္လာတာကုိ ေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးေပါင္း ၆၃၀ မ်ဳိးအထိ ျမင္႔တက္လာခဲ့တယ္။ ဒီျပႆနာဟာ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ကုသေရးနဲ႔ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အပိုင္းေတြမွာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လုိအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး အားေကာင္းမႈ ေၾကာင္႔မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားျမင့္တက္လာသလုိ တစ္ဖက္မွာလဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးတရားမ၀င္ ေစ်းကြက္မ်ားဟာ ပထ၀ီေျမ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ ရွင္သန္တုိးျမွင္႔ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႔ ဥကၠဌလဲ တစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၌ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကုိကင္းႏွင့္အဖက္တမင္း စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား မ်ားအျပင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါးသစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရွိလာရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စိတ္ေျပာင္း ေဆး၀ါးသစ္အမ်ဳိးေပါင္း ၂၆၀ သာေတြ႔ရွိခဲ႔ရေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြမွ အထက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းဆုံး (၁)ႀကိမ သုံးစြဲမႈရွိၿပီး ကမာၻ႔လူဦးေရး ၂၅၅ သန္း ရွိသည့္အနက္ ၂၉ ဒသမ ၅ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအျပင္ ၁၂ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာအတြင္း ထုိးသြင္းၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မူးယစ္ေဆးလြန္ ေသဆုံးမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရေသာ HIV ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ “B” “C” နဲ႔ “TB” ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင္႔တက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တုိင္တာျခင္းကုိ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသီးႏွံမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီအစဥ္ (ICMP) အရ မူးယစ္ဗဟုိႏွင့္ UNODC တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ႏွင္႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၇၀၀ ခန္႔ရွိခဲ႔ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ICMP အရ အနိမ္႔ဆုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ျမင္႔တက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တည္ၿငိမ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျမင္႔တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားသည္ ရွင္သန္တုိးျမွင့္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

“စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါးသစ္ထုတ္လုပ္လာတာကုိ ေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးေပါင္း ၆၃၀ မ်ဳိးအထိ ျမင္႔တက္လာခဲ့တယ္။ ဒီျပႆနာဟာ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ကုသေရးနဲ႔ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အပိုင္းေတြမွာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လုိအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး အားေကာင္းမႈ ေၾကာင္႔မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားျမင့္တက္လာသလုိ တစ္ဖက္မွာလဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးတရားမ၀င္ ေစ်းကြက္မ်ားဟာ ပထ၀ီေျမ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ ရွင္သန္တုိးျမွင္႔ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႔ ဥကၠဌလဲ တစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၌ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကုိကင္းႏွင့္အဖက္တမင္း စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား မ်ားအျပင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါးသစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရွိလာရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စိတ္ေျပာင္း ေဆး၀ါးသစ္အမ်ဳိးေပါင္း ၂၆၀ သာေတြ႔ရွိခဲ႔ရေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြမွ အထက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းဆုံး (၁)ႀကိမ သုံးစြဲမႈရွိၿပီး ကမာၻ႔လူဦးေရး ၂၅၅ သန္း ရွိသည့္အနက္ ၂၉ ဒသမ ၅ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအျပင္ ၁၂ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာအတြင္း ထုိးသြင္းၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မူးယစ္ေဆးလြန္ ေသဆုံးမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရေသာ HIV ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ “B” “C” နဲ႔ “TB” ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင္႔တက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တုိင္တာျခင္းကုိ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသီးႏွံမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီအစဥ္ (ICMP) အရ မူးယစ္ဗဟုိႏွင့္ UNODC တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ႏွင္႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၇၀၀ ခန္႔ရွိခဲ႔ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ICMP အရ အနိမ္႔ဆုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ျမင္႔တက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တည္ၿငိမ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply