ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေရး စစ္တမ္းေကာက္မႈမ်ား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပမည္

0
116

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေရးျပင္ဆင္ေနၿပီး လက္တေလာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနကာ ရရွိလာသည့္စစ္တမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို ကသာ ႏွင့္ ေရႊကူၾကားရွိ ျမစ္ေၾကာင္းအရွည္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ ကသာ ႏွင့္ေရႊကူၾကားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆင္းကာ ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ေရးစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္ေနတာကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းကပဲ ။ စစ္တမ္းေကာက္တာက ေဒသခံ ေရလုပ္သားေတြ နဲ႔ ရပ္မိရပ္ဖေတြ ဆီက တိုးခ်ဲ႕တာကို သေဘာတူ မတူ သိခ်င္လို႔ပါ ။ ဒီလိုစစ္တမ္းမေကာက္ခင္မွာ ဧရာဝတီလင္းပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိပညာေပးတာေတြ အရင္လုပ္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရလာတဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ သေဘာတူ မတူ သိရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးဖြဲ႔ (WCS) မွ ကိုေက်ာ္လွသိန္း က ေျပာသည္ ။

အသစ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အေကာင္ေရ (၃၀) ေက်ာ္ က်က္စားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး မွ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကား ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းကာ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။

မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ယခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္မႈအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၇၆ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – WCS Myanmar

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေရးျပင္ဆင္ေနၿပီး လက္တေလာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနကာ ရရွိလာသည့္စစ္တမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို ကသာ ႏွင့္ ေရႊကူၾကားရွိ ျမစ္ေၾကာင္းအရွည္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ ကသာ ႏွင့္ေရႊကူၾကားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆင္းကာ ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ေရးစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္ေနတာကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းကပဲ ။ စစ္တမ္းေကာက္တာက ေဒသခံ ေရလုပ္သားေတြ နဲ႔ ရပ္မိရပ္ဖေတြ ဆီက တိုးခ်ဲ႕တာကို သေဘာတူ မတူ သိခ်င္လို႔ပါ ။ ဒီလိုစစ္တမ္းမေကာက္ခင္မွာ ဧရာဝတီလင္းပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိပညာေပးတာေတြ အရင္လုပ္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရလာတဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ သေဘာတူ မတူ သိရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးဖြဲ႔ (WCS) မွ ကိုေက်ာ္လွသိန္း က ေျပာသည္ ။

အသစ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အေကာင္ေရ (၃၀) ေက်ာ္ က်က္စားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး မွ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကား ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းကာ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။

မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ယခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္မႈအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၇၆ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – WCS Myanmar

Leave a Reply