ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရး ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေကာက္ခံမည္

0
154

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး႐ွိ တကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က မီဒီယာစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေကာက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္းေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္ကာ ေစ်းမ်ား၊ ဘုရားမ်ား ႏွင့္လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမ ရတနာပံုေက်ာင္းထဲမွာ ေတာင္းဆိုတဲ့အေပၚ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ သေဘာမက်ၾကဘူး ။ ေဝဖန္မႈေတြရွိတယ္ ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ အကုန္သေဘာတူတာကို ေတြ႔ရတယ္ ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္ ေကာ္မတီဝင္ (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီ မွ ယခု ေကာ္မတီဝင္ (၉) ဦးျဖင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီအျဖစ္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းကာ ေတာင္းဆိုမႈပံုစံေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရဲမ်ိဳးေဆြက ဆက္ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရပ္ဖက္ပညာေရးမွာ သံုးစြဲေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ထက္ ကာကြယ္ေရးလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္က သိသိသာသာျမင့္တယ္။ ဒါဟာ ခ်ိန္ထိုးစရာျဖစ္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အရပ္ဖက္ပညာေရးမွာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း မျပည့္မစံုနဲ႔ သင္ၾကားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ဘက္တကၠသိုလ္ေတြမွာ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သင္ၾကားေနရတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး အဲ့ဒီ စစ္ဘက္တကၠသိုလ္ေတြမွာသံုးတဲ့ စရိတ္ကို စာရင္းစစ္ဝင္မရဘူးဆိုတာေတြရွိေနတယ္။ ဒါဟာ မမွ်တတဲ့ အေျခအေနပါ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီဝင္ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေကာက္ခံရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ (၂၀) ေက်ာ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္စာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး႐ွိ တကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က မီဒီယာစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေကာက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္းေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္ကာ ေစ်းမ်ား၊ ဘုရားမ်ား ႏွင့္လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမ ရတနာပံုေက်ာင္းထဲမွာ ေတာင္းဆိုတဲ့အေပၚ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ သေဘာမက်ၾကဘူး ။ ေဝဖန္မႈေတြရွိတယ္ ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ အကုန္သေဘာတူတာကို ေတြ႔ရတယ္ ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္ ေကာ္မတီဝင္ (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီ မွ ယခု ေကာ္မတီဝင္ (၉) ဦးျဖင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီအျဖစ္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းကာ ေတာင္းဆိုမႈပံုစံေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရဲမ်ိဳးေဆြက ဆက္ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရပ္ဖက္ပညာေရးမွာ သံုးစြဲေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ထက္ ကာကြယ္ေရးလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္က သိသိသာသာျမင့္တယ္။ ဒါဟာ ခ်ိန္ထိုးစရာျဖစ္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အရပ္ဖက္ပညာေရးမွာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း မျပည့္မစံုနဲ႔ သင္ၾကားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ဘက္တကၠသိုလ္ေတြမွာ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သင္ၾကားေနရတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး အဲ့ဒီ စစ္ဘက္တကၠသိုလ္ေတြမွာသံုးတဲ့ စရိတ္ကို စာရင္းစစ္ဝင္မရဘူးဆိုတာေတြရွိေနတယ္။ ဒါဟာ မမွ်တတဲ့ အေျခအေနပါ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈေကာ္မတီဝင္ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေကာက္ခံရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ (၂၀) ေက်ာ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္စာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply