ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူမႈအတြက္ သူရဦးေအာင္ကို ႐ွင္းလင္း

0
127

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀၊၂၀၁၈

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္ ကခြင္႔ျပဳခဲ႔ သည္ဟု ဆယ္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္သူ ကေျပာၾကားထားျခင္း မ်ားရွိေနေသာ္လည္းခြင့္ ျပဳ မိန္႔ ေပးရမည့္သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုမေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို က
ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အရင္အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ ျပဳခဲ့တယ္ဆိုေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ ခြင့္ ျပဳတ့ဲအေထာက္အထား မေတြ႔ရဘူး။ ဒီကိစၥကေတာ္ေတာ္သိမ္ေမြ႔နက္နဲပါတယ္။ ဒီကိစၥက လြန္ခဲ့ တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ေလာက္က တန္ခ်ိန္၃၀၀ေက်ာ္ရွိတဲ့ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သြန္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေၾကးသြန္းပညာရွိခ့ဲလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာကိစၥပါ။ ေနာက္ၿပီး
ေတာ့ တန္ခ်ိန္၃၀၀ေလာက္ရွိ တဲ့ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို သယ္မယ္႔ တင္ပို႔မယ့္ ကရိန္းတို႔ သေဘၤာတို႔ရွိခဲ႔လား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ခုေတာင္မရွိဘူးေလ။ဒါေျဖဖို႔အတြက္ကိုေတာ့ နည္းနည္းကန္႕သတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။”ဟုသာသနာေရး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ဦးစံလင္းမွ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခု၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း၎ မွ ထပ္မံ၍ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအားရွာေဖြရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ ထပ္မံ ရွာေဖြရန္ ခြင္႔ ျပဳမိန္႔ တင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအားရွာေဖြ ေတြ႔ရွိပါကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ၊၀န္ႀကီး
မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံသြား မည္ဟုလည္း ေခါင္းေလာင္းႀကီး
အား ရွာေဖြေနသူ ဦးစံလင္းကေျပာခဲ့သည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀၊၂၀၁၈

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္ ကခြင္႔ျပဳခဲ႔ သည္ဟု ဆယ္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္သူ ကေျပာၾကားထားျခင္း မ်ားရွိေနေသာ္လည္းခြင့္ ျပဳ မိန္႔ ေပးရမည့္သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုမေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို က
ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အရင္အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ ျပဳခဲ့တယ္ဆိုေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ ခြင့္ ျပဳတ့ဲအေထာက္အထား မေတြ႔ရဘူး။ ဒီကိစၥကေတာ္ေတာ္သိမ္ေမြ႔နက္နဲပါတယ္။ ဒီကိစၥက လြန္ခဲ့ တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ေလာက္က တန္ခ်ိန္၃၀၀ေက်ာ္ရွိတဲ့ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သြန္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေၾကးသြန္းပညာရွိခ့ဲလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာကိစၥပါ။ ေနာက္ၿပီး
ေတာ့ တန္ခ်ိန္၃၀၀ေလာက္ရွိ တဲ့ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို သယ္မယ္႔ တင္ပို႔မယ့္ ကရိန္းတို႔ သေဘၤာတို႔ရွိခဲ႔လား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ခုေတာင္မရွိဘူးေလ။ဒါေျဖဖို႔အတြက္ကိုေတာ့ နည္းနည္းကန္႕သတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။”ဟုသာသနာေရး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ဦးစံလင္းမွ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခု၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း၎ မွ ထပ္မံ၍ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအားရွာေဖြရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ ထပ္မံ ရွာေဖြရန္ ခြင္႔ ျပဳမိန္႔ တင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအားရွာေဖြ ေတြ႔ရွိပါကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ၊၀န္ႀကီး
မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံသြား မည္ဟုလည္း ေခါင္းေလာင္းႀကီး
အား ရွာေဖြေနသူ ဦးစံလင္းကေျပာခဲ့သည္။

ေမစု

Leave a Reply