ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေျပာ

0
167

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္နိုင္ငံလံုးအက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မွသာ တစ္နိုင္ငံလံုး အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ တစ္နိုင္ငံလံုးရဲ႕ အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးအက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ သကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး သတိနဲ႔ေဆာင္ရြက္မွသာ တစ္နိုင္ငံလံုး အက်ိဳးရွိ မယ္။ ရခိုင္အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မွားယြင္းသြားရင္ တစ္နိုင္ငံလံုး အက်ိဳးမဲ့စရာအၾကာင္းလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရခိုင္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးရဲ႕အက်ိဳးကို ၾကည့္ရႈၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေထာက္ပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)သည္ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးပါ၀င္နိုင္ရန္ ျပည္နယ္တစ္ခု လံုး အတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ UEHRD တြင္ အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ ယခင္က မၾကံဳဖူးေသးသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႈးသန္း၀င္းမွ “အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း မ်ား ကို ၿမိဳ႕ေပၚေနသူမ်ားသာမက ေက်းရြာမ်ားရွိဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ၾကားနိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေပးလိုပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ေသာင္းေရႊ ၏ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ နိုင္ငံေတာ္ ၏အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာနွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္၊ ထာ၀ရလံုျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ထူေထာင္နိုင္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္(၁၇)ဦး မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးအဆိုအား လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္နိုင္ငံလံုးအက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မွသာ တစ္နိုင္ငံလံုး အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ တစ္နိုင္ငံလံုးရဲ႕ အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးအက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ သကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး သတိနဲ႔ေဆာင္ရြက္မွသာ တစ္နိုင္ငံလံုး အက်ိဳးရွိ မယ္။ ရခိုင္အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မွားယြင္းသြားရင္ တစ္နိုင္ငံလံုး အက်ိဳးမဲ့စရာအၾကာင္းလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရခိုင္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးရဲ႕အက်ိဳးကို ၾကည့္ရႈၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေထာက္ပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)သည္ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးပါ၀င္နိုင္ရန္ ျပည္နယ္တစ္ခု လံုး အတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ UEHRD တြင္ အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ ယခင္က မၾကံဳဖူးေသးသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႈးသန္း၀င္းမွ “အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း မ်ား ကို ၿမိဳ႕ေပၚေနသူမ်ားသာမက ေက်းရြာမ်ားရွိဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ၾကားနိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေပးလိုပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ေသာင္းေရႊ ၏ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ နိုင္ငံေတာ္ ၏အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာနွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္၊ ထာ၀ရလံုျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ထူေထာင္နိုင္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္(၁၇)ဦး မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးအဆိုအား လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply