ကိုးကန္႔ ေခါင္းေဆာင္ဖုန္ၾကားရွင္ ကြယ္လြန္သည့္သတင္းမဟုတ္မွန္

0
218

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ကိုးကန္႔အဖဲြ႕MNDAA ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ ကြယ္လြန္သည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႕ NDAAမိုင္းလားအဖဲြ႕မွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။

“သူကလမ္းလဲေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေလ်ာက္ႏိုင္တယ္။ အသက္၈၉ ႏွစ္ရွိၿပီ လူႀကီးဆိုေတာ့၀မ္းမေကာင္းတာမ်ိဳး ေတာ့ရွိတာေပါ့။ သတင္းေတြက ထြက္ေနတာပဲ မမွန္ပါဘူးဗ်”ဟု ဦးၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။

ဖုန္ၾကားရွင္မွာ မိုင္းလားေဒသသို႔မၾကာခဏလာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၎ကဆို သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀ရက္ေန႔ ညေန ၄နာရီတြင္ ဖုန္ၾကားရွင္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိေဆး႐ံုတြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၿပိီးဆံုးခဲ့ျခင္းမရွိေသးပဲ ကိုးကန္႔ေဒသ အပါအ၀င္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႕အဖဲြ႕သည္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ကႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္အဖဲြ႕FPNCC အဖဲြ႕၀င္ ျဖစ္ကာ FPNCCအေနျဖင့္သာ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ေျပာဆိုထားသည္။

မိုင္းလားအဖဲြ႕NDAAေခါင္းေဆာင္ဦးစိုင္းလင္းမွာ ဖုန္ၾကားရွင္၏ သမက္ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ကိုးကန္႔အဖဲြ႕MNDAA ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ ကြယ္လြန္သည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႕ NDAAမိုင္းလားအဖဲြ႕မွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။

“သူကလမ္းလဲေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေလ်ာက္ႏိုင္တယ္။ အသက္၈၉ ႏွစ္ရွိၿပီ လူႀကီးဆိုေတာ့၀မ္းမေကာင္းတာမ်ိဳး ေတာ့ရွိတာေပါ့။ သတင္းေတြက ထြက္ေနတာပဲ မမွန္ပါဘူးဗ်”ဟု ဦးၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။

ဖုန္ၾကားရွင္မွာ မိုင္းလားေဒသသို႔မၾကာခဏလာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၎ကဆို သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀ရက္ေန႔ ညေန ၄နာရီတြင္ ဖုန္ၾကားရွင္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိေဆး႐ံုတြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၿပိီးဆံုးခဲ့ျခင္းမရွိေသးပဲ ကိုးကန္႔ေဒသ အပါအ၀င္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႕အဖဲြ႕သည္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ကႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္အဖဲြ႕FPNCC အဖဲြ႕၀င္ ျဖစ္ကာ FPNCCအေနျဖင့္သာ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ေျပာဆိုထားသည္။

မိုင္းလားအဖဲြ႕NDAAေခါင္းေဆာင္ဦးစိုင္းလင္းမွာ ဖုန္ၾကားရွင္၏ သမက္ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

Leave a Reply