သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ျပည္ထဲေရး စီစဥ္ေန

0
152

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ၊၂၀၁၈။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ထက္ႏွစ္ထက္ ပုိမုိက်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားလာခဲ႔ၿပီး ဟန္႔တား ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အတိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနတာေပါ့ ။ဒါေၾကာင့္မိုလို႔လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္ကစၿပီး သက္ငယ္မုဒိန္းမႈအပါအ၀င္ အဓိက ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပစ္မႈႀကီးေတြအတြက္ကို နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔ အစည္း ေတြနဲ႔သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ထိေရာက္ ဟန္႔တားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ “ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူမ်ားအား အသိ ပညာေပးေရး ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မျဖစ္ပြားေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳမူ ေနထိုင္ သင့္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ (၂၀) အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား သတ္မွတ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ဳိး မေတြ႔ရွိရေသးေၾကာင္း မိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“အဲလုိေကာင္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ခ်ႏုိင္တယ္လုိ႔ သူမ်ားေျပာတာၾကားတာပဲ။ ဥပေဒမွာလဲ ရွိတယ္လုိ႔ ၾကားတာေပါ႔ေလ။ ဒါေပမယ့္အခုဆုိ က်ဴးလြန္ ေနၾကတာပဲ။ ဘာလု႔ိ မခ်တာလဲ မလုပ္ၾကတာလဲ မသိဘူး။ ကၽြန္မ ၾကားဘူး တာေနာ္။ အခုဆုိ ေနာက္ဆုံး ပိုက္ဆံေပးၿပီးဘယ္နားမွာ သြားေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေပ်ာ္လုိ႔ရေနတာကုိရွင္”ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ ၆၇၀ မႈ ရွိခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၈၉၇ မႈအထိ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္အလုိက္ ျဖစ္ပြားမႈ မႈခင္းစာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ၊၂၀၁၈။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ထက္ႏွစ္ထက္ ပုိမုိက်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားလာခဲ႔ၿပီး ဟန္႔တား ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အတိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနတာေပါ့ ။ဒါေၾကာင့္မိုလို႔လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္ကစၿပီး သက္ငယ္မုဒိန္းမႈအပါအ၀င္ အဓိက ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပစ္မႈႀကီးေတြအတြက္ကို နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔ အစည္း ေတြနဲ႔သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ထိေရာက္ ဟန္႔တားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ “ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူမ်ားအား အသိ ပညာေပးေရး ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မျဖစ္ပြားေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳမူ ေနထိုင္ သင့္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ (၂၀) အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား သတ္မွတ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ဳိး မေတြ႔ရွိရေသးေၾကာင္း မိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“အဲလုိေကာင္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ခ်ႏုိင္တယ္လုိ႔ သူမ်ားေျပာတာၾကားတာပဲ။ ဥပေဒမွာလဲ ရွိတယ္လုိ႔ ၾကားတာေပါ႔ေလ။ ဒါေပမယ့္အခုဆုိ က်ဴးလြန္ ေနၾကတာပဲ။ ဘာလု႔ိ မခ်တာလဲ မလုပ္ၾကတာလဲ မသိဘူး။ ကၽြန္မ ၾကားဘူး တာေနာ္။ အခုဆုိ ေနာက္ဆုံး ပိုက္ဆံေပးၿပီးဘယ္နားမွာ သြားေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေပ်ာ္လုိ႔ရေနတာကုိရွင္”ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ ၆၇၀ မႈ ရွိခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၈၉၇ မႈအထိ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္အလုိက္ ျဖစ္ပြားမႈ မႈခင္းစာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply