တိုင္းအစိုးရဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပဲခူးတည္ေဆာက္ေရးႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္

0
145

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၈

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပဲခူးတည္ေဆာက္ေရးႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔(BRCCA)၏ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ယေန႔ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားေရး လႊတ္ေတာ္၌မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄ဝ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၁ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲတို႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္ဝင္းတင္သြင္းလာသည့္ အဆိုေပၚ လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖဆိုတဲ့အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာ တူဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း လိုနာေဆာင္ ရြက္ပါမယ္လို႔ ပါရွိေသာ္လည္းပဲ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အစိုးရထံကို အႀကံ ျပဳခ်က္ေပး ပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္တာမရွိသလို၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တာ လည္းမရွိတဲ့အေပၚမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဆိုတင္သြင္း လာတဲ့ အတြက္ ခုလိုမဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အစည္းအေဝးက်င္ပေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ပဲခူးတည္ေဆာက္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔(BRCCA)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အစိုးရမွတာဝန္ယူႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ မျပဳခဲ့ေပ။

“ဒီအဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းမယ္လုပ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက BRCCA အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ သတ္မွတ္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးညြန္႔ေရႊက လႊတ္ ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

BRCCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုရွင္၏ေထာက္ျပတင္သြင္းမႈမ်ားအရ အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးမွ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါဘဲ အာဏာပိုင္ဟူသည့္စကားရပ္အား အသုံးျပဳထားျခင္းမွာ သင့္ေလွ်ာ္မႈမရွိျခင္း၊ အဖြဲ႔၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိန္ေက်ာင္းႏိုင္ မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒရွိမေနျခင္းအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အဂတိ တရား ကင္းရွင္းစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိကို မည္သူကတာဝန္ခံမည္နည္း အစရွိေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အဆိုတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၊ နဝမေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးမွာ ဆ႒မေန႔အစည္းအေဝးလည္း ျဖစ္သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၈

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပဲခူးတည္ေဆာက္ေရးႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔(BRCCA)၏ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ယေန႔ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားေရး လႊတ္ေတာ္၌မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄ဝ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၁ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲတို႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္ဝင္းတင္သြင္းလာသည့္ အဆိုေပၚ လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖဆိုတဲ့အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာ တူဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း လိုနာေဆာင္ ရြက္ပါမယ္လို႔ ပါရွိေသာ္လည္းပဲ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အစိုးရထံကို အႀကံ ျပဳခ်က္ေပး ပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္တာမရွိသလို၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တာ လည္းမရွိတဲ့အေပၚမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဆိုတင္သြင္း လာတဲ့ အတြက္ ခုလိုမဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အစည္းအေဝးက်င္ပေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ပဲခူးတည္ေဆာက္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔(BRCCA)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အစိုးရမွတာဝန္ယူႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ မျပဳခဲ့ေပ။

“ဒီအဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းမယ္လုပ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက BRCCA အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ သတ္မွတ္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးညြန္႔ေရႊက လႊတ္ ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

BRCCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုရွင္၏ေထာက္ျပတင္သြင္းမႈမ်ားအရ အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးမွ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါဘဲ အာဏာပိုင္ဟူသည့္စကားရပ္အား အသုံးျပဳထားျခင္းမွာ သင့္ေလွ်ာ္မႈမရွိျခင္း၊ အဖြဲ႔၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိန္ေက်ာင္းႏိုင္ မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒရွိမေနျခင္းအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အဂတိ တရား ကင္းရွင္းစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိကို မည္သူကတာဝန္ခံမည္နည္း အစရွိေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အဆိုတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၊ နဝမေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးမွာ ဆ႒မေန႔အစည္းအေဝးလည္း ျဖစ္သည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply