သမီးအရင္းကို လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ခဲ့သည့္ ဖခင္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၈၀ ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ၂၄ ခ်က္ခ်မွတ္

0
170

ကူခ်င္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္၌ သမီးျဖစ္သူကုိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္ခဲ့သည့္ ဖခင္တစ္ဦးအား တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၈၀ ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ၂၄ ခ်က္က်ခံရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ အေထြေထြလုပ္သားဖခင္ျဖစ္သူအား တရားသူႀကီး ဒယန္းအယ္လင္းနာရစ္ဆာအာမတ္က ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ ( ခ) ပါ ျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ ခံစားခ်က္ တစ္စံုတရာကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္မွစၿပီး ယင္းအခ်ိန္က အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္သူအား ေလးႀကိမ္တုိင္တိုင္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူခ်င္းမွ ၆၅ ကီလိုမီတာ အကြာ ပါဓါဝန္ရွိ ေနအိမ္တစ္လံုးတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းအနုိင္က်င့္မႈၿပီးေနာက္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ သမီးအား ေဆးဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ေခၚသြားကာ သေႏၶတားေဆးကုိ အတင္း အက်ပ္ေသာက္ေစခဲ့သည္။ အႏိုင္က်င့္ခံရသည့္ အေျခအေနကို ဆက္လက္သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူသည္ မိခင္အား ဝီခ်တ္အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ သတင္းေပးခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏မိခင္ျဖစ္သူက ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားၿပီးေနာက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ယင္းအမ်ိဳးသားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အႏုိင္က်င့္ခံရသည့္ မိန္းကေလးအပါအဝင္ သမီးသံုးဦးႏွင့္ သားတစ္ဦးတို႔ကုိ ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနရေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ဖခင္ျဖစ္သူက အသနားခံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ မိန္းကေလးအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိ ဟာရက္ပရာကက္ရွ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source: Bernama/hs

႐ိုးေျမ

ကူခ်င္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္၌ သမီးျဖစ္သူကုိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္ခဲ့သည့္ ဖခင္တစ္ဦးအား တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၈၀ ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ၂၄ ခ်က္က်ခံရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ အေထြေထြလုပ္သားဖခင္ျဖစ္သူအား တရားသူႀကီး ဒယန္းအယ္လင္းနာရစ္ဆာအာမတ္က ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ ( ခ) ပါ ျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ ခံစားခ်က္ တစ္စံုတရာကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္မွစၿပီး ယင္းအခ်ိန္က အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္သူအား ေလးႀကိမ္တုိင္တိုင္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူခ်င္းမွ ၆၅ ကီလိုမီတာ အကြာ ပါဓါဝန္ရွိ ေနအိမ္တစ္လံုးတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းအနုိင္က်င့္မႈၿပီးေနာက္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ သမီးအား ေဆးဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ေခၚသြားကာ သေႏၶတားေဆးကုိ အတင္း အက်ပ္ေသာက္ေစခဲ့သည္။ အႏိုင္က်င့္ခံရသည့္ အေျခအေနကို ဆက္လက္သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူသည္ မိခင္အား ဝီခ်တ္အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ သတင္းေပးခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏မိခင္ျဖစ္သူက ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားၿပီးေနာက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ယင္းအမ်ိဳးသားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အႏုိင္က်င့္ခံရသည့္ မိန္းကေလးအပါအဝင္ သမီးသံုးဦးႏွင့္ သားတစ္ဦးတို႔ကုိ ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနရေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ဖခင္ျဖစ္သူက အသနားခံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ မိန္းကေလးအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိ ဟာရက္ပရာကက္ရွ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source: Bernama/hs

႐ိုးေျမ

Leave a Reply