မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

0
115

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားတြင္ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

“ မႈခင္းသတင္းကို သတင္းဂ်ာနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ မႈခင္းသတင္းေထာက္ ဆိုတာလည္း အနိမ့္ဆံုးသတင္းေထာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္း သတင္းေထာက္ဆိုတာ ညေနပိုင္း ရဲစခန္းကို စက္ဘီးေလးနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ရဲ report ကို ဖတ္ၿပီး ဒီေန႔ ဘယ္မႈခင္းေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္း ေဖာ္ျပၾကတာျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Smart Yangon ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္ျပမည္ ဆိုပါကလည္း သတိထားေဖာ္ျပရေၾကာင္း၊ ေရာင္းမေကာင္းသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာ မႈခင္းသတင္းကို ေဖာ္ျပၾကၿပီး ေရာင္းေကာင္း သည့္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္လာရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ာနယ္တိုက္တစ္ခုသည္ မႈခင္းသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ထိုဂ်ာနယ္၏ အဆင့္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္းမ်ားသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္းပညာပိုင္းကို အသံုးခ်ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္္ပါက ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားတြင္ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

“ မႈခင္းသတင္းကို သတင္းဂ်ာနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ မႈခင္းသတင္းေထာက္ ဆိုတာလည္း အနိမ့္ဆံုးသတင္းေထာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္း သတင္းေထာက္ဆိုတာ ညေနပိုင္း ရဲစခန္းကို စက္ဘီးေလးနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ရဲ report ကို ဖတ္ၿပီး ဒီေန႔ ဘယ္မႈခင္းေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္း ေဖာ္ျပၾကတာျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Smart Yangon ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္ျပမည္ ဆိုပါကလည္း သတိထားေဖာ္ျပရေၾကာင္း၊ ေရာင္းမေကာင္းသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာ မႈခင္းသတင္းကို ေဖာ္ျပၾကၿပီး ေရာင္းေကာင္း သည့္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္လာရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ာနယ္တိုက္တစ္ခုသည္ မႈခင္းသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ထိုဂ်ာနယ္၏ အဆင့္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္းမ်ားသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္းပညာပိုင္းကို အသံုးခ်ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္္ပါက ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမစု

Leave a Reply