ဖေလာ္ရီဒါပစ္ခတ္မႈကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္မႈမ်ားထပ္မျဖစ္ေစရန္ ဆရာမ်ားအား ေသနတ္ထုတ္ေပးထားသင့္ဟု ေဒၚနယ္ထရမ့္ေျပာဆို

0
121

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၌ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ လူ ၁၇ ဦးေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြား ေစရန္အတြက္ ဆရာမ်ားအား ေသနတ္ထုတ္ေပးထားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေသနတ္ကိုင္ထားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တုိက္ခုိက္သူကုိ အခ်ိန္တိုတြင္း အသက္ဓာတ္ျဖတ္ေတာက္ ပစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ပစ္ခတ္မႈအတြင္း အသက္မေသဘဲက်န္ရစ္သူမ်ားက ေတာင္းဆို မႈကုိမူ ထရမ့္က တစ္စံုတရာတုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ေသနတ္ဝယ္ယူသူ မ်ား၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ထိေရာက္စြာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ ကိုမူ ထရမ့္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားသည္ ဖေလာ္ရီဒါဥပေဒအမတ္မ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၾသဇာႀကီးမားေသာ အမ်ိဳးသား႐ိုင္ဖယ္အသင္း( အင္န္အာရ္ေအ) ကတင္ျပထားသည့္ ဆရာမ်ားအား လက္နက္ ထုတ္ေပးထားရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကုိမူ ထရမ့္က လက္ခံခဲ့သည္။

“ေသနတ္ကိုုင္တာကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာတစ္ဦးရွိမယ္ဆုိရင္ အဲဒီတိုက္ခိုက္မႈကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆံုးသတ္ႏုိင္မွာပဲ” ဟု ထရမ့္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆရာတစ္ဦးသည္ ေသနတ္ကို ဖံုးဝွက္သယ္ယူလာမည္ဆိုပါကလည္း ေသနတ္ကင္းမဲ့ဇုန္ဟု သတ္မွတ္လို႔ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္တစ္ဒါဇင္ခန္႔သည္ ေကာလိပ္ ဝင္းအတြင္း ေသနတ္ကုိ ဖုံးဝွက္သယ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဖေလာ္ရီဒါ၌မူ အလားတူခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေခ်။

စာသင္ခန္းတြင္း ေသနတ္သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ လက္ခံေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေျပာဆုိခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ထရမ့္က ယခုေျပာဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ေက်ာင္းသား၊ဆရာႏွင့္ မိသားစုဝင္ ၄၀ ခန္႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူတခ်ိဳ႕ က ဆရာမ်ားအား လက္နက္ ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ လက္မခံေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆရာမ်ားတြင္ တာဝန္မ်ားစြာရွိေနၿပီး အသက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ အဆံုးသတ္ေစရန္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေစမည့္ဆိုသည့္ အယူအဆကုိ လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း မာ့ခ္ဘာဒန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘာဒန္၏သား ဒယ္နီယယ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္နက္တီးကတ္ရွိ ဆန္ဒီဟြတ္ခ္စာသင္ေက်ာင္း၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ဒီစီဆင္ေျခဖံုးမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕၌ စုေဝးၿပီး ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖေလာ္ရီဒါ၌ ႐ို္င္ဖယ္ ကိုင္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအား ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။ ရွီကာဂုိ၊ ပစ္စ္ဘာ့၊ ဖီးနစ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲမွ ထြက္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၌ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ လူ ၁၇ ဦးေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြား ေစရန္အတြက္ ဆရာမ်ားအား ေသနတ္ထုတ္ေပးထားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေသနတ္ကိုင္ထားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တုိက္ခုိက္သူကုိ အခ်ိန္တိုတြင္း အသက္ဓာတ္ျဖတ္ေတာက္ ပစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ပစ္ခတ္မႈအတြင္း အသက္မေသဘဲက်န္ရစ္သူမ်ားက ေတာင္းဆို မႈကုိမူ ထရမ့္က တစ္စံုတရာတုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ေသနတ္ဝယ္ယူသူ မ်ား၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ထိေရာက္စြာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ ကိုမူ ထရမ့္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားသည္ ဖေလာ္ရီဒါဥပေဒအမတ္မ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၾသဇာႀကီးမားေသာ အမ်ိဳးသား႐ိုင္ဖယ္အသင္း( အင္န္အာရ္ေအ) ကတင္ျပထားသည့္ ဆရာမ်ားအား လက္နက္ ထုတ္ေပးထားရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကုိမူ ထရမ့္က လက္ခံခဲ့သည္။

“ေသနတ္ကိုုင္တာကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာတစ္ဦးရွိမယ္ဆုိရင္ အဲဒီတိုက္ခိုက္မႈကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆံုးသတ္ႏုိင္မွာပဲ” ဟု ထရမ့္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆရာတစ္ဦးသည္ ေသနတ္ကို ဖံုးဝွက္သယ္ယူလာမည္ဆိုပါကလည္း ေသနတ္ကင္းမဲ့ဇုန္ဟု သတ္မွတ္လို႔ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္တစ္ဒါဇင္ခန္႔သည္ ေကာလိပ္ ဝင္းအတြင္း ေသနတ္ကုိ ဖုံးဝွက္သယ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဖေလာ္ရီဒါ၌မူ အလားတူခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေခ်။

စာသင္ခန္းတြင္း ေသနတ္သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ လက္ခံေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေျပာဆုိခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ထရမ့္က ယခုေျပာဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ေက်ာင္းသား၊ဆရာႏွင့္ မိသားစုဝင္ ၄၀ ခန္႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူတခ်ိဳ႕ က ဆရာမ်ားအား လက္နက္ ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ လက္မခံေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆရာမ်ားတြင္ တာဝန္မ်ားစြာရွိေနၿပီး အသက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ အဆံုးသတ္ေစရန္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေစမည့္ဆိုသည့္ အယူအဆကုိ လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း မာ့ခ္ဘာဒန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘာဒန္၏သား ဒယ္နီယယ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္နက္တီးကတ္ရွိ ဆန္ဒီဟြတ္ခ္စာသင္ေက်ာင္း၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ဒီစီဆင္ေျခဖံုးမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕၌ စုေဝးၿပီး ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖေလာ္ရီဒါ၌ ႐ို္င္ဖယ္ ကိုင္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအား ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။ ရွီကာဂုိ၊ ပစ္စ္ဘာ့၊ ဖီးနစ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲမွ ထြက္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply