နည္းပညာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲျပဳလုပ္ဦးမည္မဟုတ္

0
134

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ သို႕တက္ေရာက္နိုင္ရန္ ေက်ာင္းသား ေရြးခ်ယ္မႈ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲစစ္ေဆး ေရြးခ်ယ္မည့္စနစ္ အားျပဳလုပ္ဦးမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန သို႕တင္ျပ ထားသည္ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းကေျပာသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲျပဳလုပ္ ၍ေက်ာင္းသားေခၚယူသည့္ စနစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ထပ္မံ၍ စာေမးပြဲ တစ္ခုကို ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳးစားႀကရ မွာျဖစ္သကဲ့သို႔ အနီးကပ္က်ဴရွင္မ်ား ထပ္မံတက္ေရာက္ႀကျပီး ေငြကုန္က်မႈမ်ားရွိနိုင္သျဖင့္ မိဘမ်ား အေနႏွင့္ လည္းဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္နိုင္ကာ စာေမးပြဲေမးခြန္း အဆင့္တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ ရာတြင္လည္း ခ်ြတ္ေခ်ာ္မႈ မ်ားရွိနိုင္ေသာေႀကာင့္ အဖက္ဖက္မွစဥ္းစား၍ လတ္တေလာတြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ အားမျပဳလုပ္ရန္ တင္ျပထား ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာေမးပြဲလုပ္ျပီး ဝင္ခြင့္မလုပ္ျခင္ေသး ဘူးလို႔ဦးစီးဌာန ကိုတင္ျပ ထားတယ္။နည္းပညာတကၠသိုလ္ အေနနဲ႔ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အၿငိမ္း စားပါေမာကၡႀကီးေတြ နဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီတစ္ခုရွိတယ္။အဲ့ ဒီ့ေကာ္မတီ ကေန ေက်ာင္းသားေခၚယူမွ ုအေျခအေနနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႀကမွာပါ။ဒါေႀကာင့္စာေမးပြဲက ျဖစ္လာ မလားဆိုတာ လည္းမသိေသးပါဘူး”ဟုပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာသိန္းျမင့္ ကေျပာသည္။

စာေမးပြဲစစ္ေဆး၍ေက်ာင္းသား ေခၚယူျခင္းမဟုတ္သည့္ စနစ္မ်ား ျဖင့္သာ လက္ရွိအခ်ိန္ ထိျပဳလုပ္ေနခဲ့ျပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္၍ ရန္ကုန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္သို႔တက္ေရာက္ မည့္ေက်ာင္းသားမ်ား အားေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာ ဓာတုေဗဒ ရူပေဗဒ ႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ႀကီး ၄ခုတြင္ အမွတ္မ်ားသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (အင္းစိန္ႀကိဳ႕ကုန္း) တြင္လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ဘြဲ႔ႀကိဳ ဘြဲ႔လြန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ ပညာ သင္ႀကားေနႀကျပီး တစ္ႏွစ္လ်ွင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ပ်ွမ္းမ်ွ ၃၀၀ႏွင့္ ၃၃၀ခန္႔ေခၚယူလ်ွက္ရွိေနေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ သို႕တက္ေရာက္နိုင္ရန္ ေက်ာင္းသား ေရြးခ်ယ္မႈ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲစစ္ေဆး ေရြးခ်ယ္မည့္စနစ္ အားျပဳလုပ္ဦးမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန သို႕တင္ျပ ထားသည္ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းကေျပာသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲျပဳလုပ္ ၍ေက်ာင္းသားေခၚယူသည့္ စနစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ထပ္မံ၍ စာေမးပြဲ တစ္ခုကို ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳးစားႀကရ မွာျဖစ္သကဲ့သို႔ အနီးကပ္က်ဴရွင္မ်ား ထပ္မံတက္ေရာက္ႀကျပီး ေငြကုန္က်မႈမ်ားရွိနိုင္သျဖင့္ မိဘမ်ား အေနႏွင့္ လည္းဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္နိုင္ကာ စာေမးပြဲေမးခြန္း အဆင့္တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ ရာတြင္လည္း ခ်ြတ္ေခ်ာ္မႈ မ်ားရွိနိုင္ေသာေႀကာင့္ အဖက္ဖက္မွစဥ္းစား၍ လတ္တေလာတြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ အားမျပဳလုပ္ရန္ တင္ျပထား ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာေမးပြဲလုပ္ျပီး ဝင္ခြင့္မလုပ္ျခင္ေသး ဘူးလို႔ဦးစီးဌာန ကိုတင္ျပ ထားတယ္။နည္းပညာတကၠသိုလ္ အေနနဲ႔ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အၿငိမ္း စားပါေမာကၡႀကီးေတြ နဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီတစ္ခုရွိတယ္။အဲ့ ဒီ့ေကာ္မတီ ကေန ေက်ာင္းသားေခၚယူမွ ုအေျခအေနနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႀကမွာပါ။ဒါေႀကာင့္စာေမးပြဲက ျဖစ္လာ မလားဆိုတာ လည္းမသိေသးပါဘူး”ဟုပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာသိန္းျမင့္ ကေျပာသည္။

စာေမးပြဲစစ္ေဆး၍ေက်ာင္းသား ေခၚယူျခင္းမဟုတ္သည့္ စနစ္မ်ား ျဖင့္သာ လက္ရွိအခ်ိန္ ထိျပဳလုပ္ေနခဲ့ျပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္၍ ရန္ကုန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္သို႔တက္ေရာက္ မည့္ေက်ာင္းသားမ်ား အားေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာ ဓာတုေဗဒ ရူပေဗဒ ႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ႀကီး ၄ခုတြင္ အမွတ္မ်ားသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (အင္းစိန္ႀကိဳ႕ကုန္း) တြင္လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ဘြဲ႔ႀကိဳ ဘြဲ႔လြန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ ပညာ သင္ႀကားေနႀကျပီး တစ္ႏွစ္လ်ွင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ပ်ွမ္းမ်ွ ၃၀၀ႏွင့္ ၃၃၀ခန္႔ေခၚယူလ်ွက္ရွိေနေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply