ဆီးရီးယား အေရွ႕ဂိုတာ၌ အစိုးရတပ္၏တိုုက္ခိုက္မႈမ်ား အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ရန္ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

0
151

နယူးေယာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္ဆင္ေျခဖံုးရွိ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အေရွ႕ဂိုတာအရပ္သို႔ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္က ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ၈၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး အဆံုး သတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အန္ေထာ္နီယို ဂူတာရက္စ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ႐ုရွားေလတပ္၏ပစ္ကူျဖင့္ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္သည္ အေရွ႕ဂိုတာသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ဂိုတာသည္ ဒမာ့စကတ္နားရွိ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဂိုတာအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားစစ္တပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အခုျဖစ္ေနတာဟာ လူသားအျဖစ္ဆိုးပဲ၊ ဒီလုိအျဖစ္ဆိုးေတြ ျဖစ္ေနတာကို ဆက္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဂူတာရက္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္မွသာ အေရးေပၚေဆးကုသရန္ လိုအပ္ ေနသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားအကူအညီမ်ားေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂူတာရက္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကူဝတ္ႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔က တင္သြင္း ထားသည့္ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း၌ ရက္ ၃၀ ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

႐ုရွားက ဆီးရီးယားအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အေနာက္ႏုိင္ငံသံတမန္မ်ားကမူ ႐ုရွားသည္ ဆီးရီးယားစစ္တပ္ တိုက္ခို္က္ရာတြင္ အခ်ိန္ပိုမုိရရွိေရးအတြက္ အခ်ိန္ဆဲြလိုက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယား အစိုးရကို အကူအညီေပးေနသည့္ ႐ုရွားကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေရွ႕ဂိုတာ၌ တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ဆီးရီးယား၊ ႐ုရွား၊ တူရကီတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစိုးရ၏မဟာမိတ္ အီရန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေရွ႕ဂိုတာကိုျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းမွစၿပီး ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္သည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္သည္ အရပ္သားမ်ားေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ဘက္ဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သား ၃၄၆ ဦးေသဆံုးၿပီး ၈၇၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တစ္ရက္တည္းမွာပင္ လူ ၇၀ ဦးေသဆံုး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၃၆၆ ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ဂုိတာ၌ ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ ေရး အဖဲြ႕မ်ားသမဂၢ( UOSSM) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

နယူးေယာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္ဆင္ေျခဖံုးရွိ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အေရွ႕ဂိုတာအရပ္သို႔ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္က ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ၈၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး အဆံုး သတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အန္ေထာ္နီယို ဂူတာရက္စ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ႐ုရွားေလတပ္၏ပစ္ကူျဖင့္ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္သည္ အေရွ႕ဂိုတာသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ဂိုတာသည္ ဒမာ့စကတ္နားရွိ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဂိုတာအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားစစ္တပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အခုျဖစ္ေနတာဟာ လူသားအျဖစ္ဆိုးပဲ၊ ဒီလုိအျဖစ္ဆိုးေတြ ျဖစ္ေနတာကို ဆက္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဂူတာရက္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္မွသာ အေရးေပၚေဆးကုသရန္ လိုအပ္ ေနသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားအကူအညီမ်ားေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂူတာရက္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကူဝတ္ႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔က တင္သြင္း ထားသည့္ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း၌ ရက္ ၃၀ ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

႐ုရွားက ဆီးရီးယားအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အေနာက္ႏုိင္ငံသံတမန္မ်ားကမူ ႐ုရွားသည္ ဆီးရီးယားစစ္တပ္ တိုက္ခို္က္ရာတြင္ အခ်ိန္ပိုမုိရရွိေရးအတြက္ အခ်ိန္ဆဲြလိုက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယား အစိုးရကို အကူအညီေပးေနသည့္ ႐ုရွားကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေရွ႕ဂိုတာ၌ တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ဆီးရီးယား၊ ႐ုရွား၊ တူရကီတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစိုးရ၏မဟာမိတ္ အီရန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေရွ႕ဂိုတာကိုျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းမွစၿပီး ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္သည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္သည္ အရပ္သားမ်ားေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ဘက္ဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သား ၃၄၆ ဦးေသဆံုးၿပီး ၈၇၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တစ္ရက္တည္းမွာပင္ လူ ၇၀ ဦးေသဆံုး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၃၆၆ ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ဂုိတာ၌ ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ ေရး အဖဲြ႕မ်ားသမဂၢ( UOSSM) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply