ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္နယ္ေဆးရုံတည္ေဆာက္ေရးကိစၥ ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္

0
172

ေဝါ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးခရိုင္၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကဒြတ္ေက်းရြာတြင္ တိုက္နယ္ေဆးရုံတည္ေဆာက္ေရးကိစၥအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအား လစ္လ်ဴရႈ၍ ေျမေနရာခ်ထားေပးျခင္းအား ေဒသခံမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရုံးသို႔ စာေပးပို႔ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

“သက္ဆိုင္ရာကလာၿပီး ေျမေနရာၾကည့္ရႈစဥ္အခါတုန္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္ေစရပါမယ္လို႔ကတိေပးသြားၿပီး ေတာ့မွ အခုက်ေတာ့ လုပ္ရပ္ကတလြဲျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရြာလယ္မွာလ်ာထားတဲ့ေျမေနရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ ေခၽြနည္းစာနဲ႔ဝယ္ထားရတာ။ အသစ္ျပန္ၿပီးခ်ေပးတာက်ေတာ့လည္း ရြာနဲ႔တစ္မိုင္ေလာက္ေဝးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြက ရြာလယ္မွာပဲေဆာက္ေပးဖို႔ တင္ျပတာကို ခုလိုတလြဲလုပ္တဲ့အတြက္ မေက်နပ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာပါ” ဟု ကဒြတ္ေက်းရြာ ေဆးရုံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေသာင္းဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆးရုံေျမေနရာကိစၥသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေဆးရုံေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ကတိကဝတ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ေျမေနရာလည္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း မ်ားအရ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေရႊမွ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ကဒြတ္ေက်းရြာအပါအဝင္ တိုက္နယ္ေဆးရုံ ႏွစ္ရုံ၊ ကုတင္ ၅ဝ ဆံ့ေဆးရုံတစ္ရုံႏွင့္ ေက်း လက္က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ရွိမရွိ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ ေဆာက္ေပးမည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ အဆိုပါေဆာက္လုပ္ခြင့္ အား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ စာအမွတ္ ၁၅/၄၃၇(၂-ပသ) အဖရ (၂ဝ၁၅)အရ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပန္ လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကန္႔ကြက္မႈရွိတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမ/စစ္ေကာ္မတီထံတင္ျပၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သြား မွာပါ။ တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီလိုကိစၥမ်ုိးေတြက ဌာနအေနနဲ႔ေရြးခ်ယ္လို႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံရြာသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညွိႏႈိင္းတဲ့နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုေျမအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အျငင္းပြားေနလို႔ ဘယ္ေနရာမွ လုပ္ခြင့္မေပးဘူးဆိုတာမ်ဳိးလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနဦးစီးအရာရွိ ဦးေအာင္ၿဖိဳးေသာ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အထက္ပါ တိုက္နယ္ေဆးရုံတည္ေဆာက္ေရးကိစၥတြင္ ကဒြတ္ေက်းရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေျမေနရာအျငင္းပြားမႈရွိ ေနၿပီး ယင္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၅၆ဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အိမ္ေျခ ၄ဝဝ နီးပါးက ယခုခ်ေပးသည့္ေျမေနရာအား ေက်း ရြာႏွင့္အလွမ္းေဝးမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္မခံၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆးရုံတည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိုးဝင္း၏လက္မွတ္ျဖင့္ ယခုက ၁၆ ရက္က ရြာသားအမ်ားစုလိုလားသည့္ေျမေနရာအစား ေနရာသစ္တြင္တရားဝင္စာထုတ္၍ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္လိုပါက ထုတ္ျပန္သည့္ရက္မွ တစ္လအတြင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေၾကျငာထားသည္။

မိုးေျမ

ေဝါ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးခရိုင္၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကဒြတ္ေက်းရြာတြင္ တိုက္နယ္ေဆးရုံတည္ေဆာက္ေရးကိစၥအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအား လစ္လ်ဴရႈ၍ ေျမေနရာခ်ထားေပးျခင္းအား ေဒသခံမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရုံးသို႔ စာေပးပို႔ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

“သက္ဆိုင္ရာကလာၿပီး ေျမေနရာၾကည့္ရႈစဥ္အခါတုန္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္ေစရပါမယ္လို႔ကတိေပးသြားၿပီး ေတာ့မွ အခုက်ေတာ့ လုပ္ရပ္ကတလြဲျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရြာလယ္မွာလ်ာထားတဲ့ေျမေနရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ ေခၽြနည္းစာနဲ႔ဝယ္ထားရတာ။ အသစ္ျပန္ၿပီးခ်ေပးတာက်ေတာ့လည္း ရြာနဲ႔တစ္မိုင္ေလာက္ေဝးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြက ရြာလယ္မွာပဲေဆာက္ေပးဖို႔ တင္ျပတာကို ခုလိုတလြဲလုပ္တဲ့အတြက္ မေက်နပ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာပါ” ဟု ကဒြတ္ေက်းရြာ ေဆးရုံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေသာင္းဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆးရုံေျမေနရာကိစၥသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေဆးရုံေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ကတိကဝတ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ေျမေနရာလည္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း မ်ားအရ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေရႊမွ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ကဒြတ္ေက်းရြာအပါအဝင္ တိုက္နယ္ေဆးရုံ ႏွစ္ရုံ၊ ကုတင္ ၅ဝ ဆံ့ေဆးရုံတစ္ရုံႏွင့္ ေက်း လက္က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ရွိမရွိ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ ေဆာက္ေပးမည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ အဆိုပါေဆာက္လုပ္ခြင့္ အား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ စာအမွတ္ ၁၅/၄၃၇(၂-ပသ) အဖရ (၂ဝ၁၅)အရ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပန္ လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကန္႔ကြက္မႈရွိတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမ/စစ္ေကာ္မတီထံတင္ျပၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သြား မွာပါ။ တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီလိုကိစၥမ်ုိးေတြက ဌာနအေနနဲ႔ေရြးခ်ယ္လို႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံရြာသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညွိႏႈိင္းတဲ့နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုေျမအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အျငင္းပြားေနလို႔ ဘယ္ေနရာမွ လုပ္ခြင့္မေပးဘူးဆိုတာမ်ဳိးလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနဦးစီးအရာရွိ ဦးေအာင္ၿဖိဳးေသာ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အထက္ပါ တိုက္နယ္ေဆးရုံတည္ေဆာက္ေရးကိစၥတြင္ ကဒြတ္ေက်းရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေျမေနရာအျငင္းပြားမႈရွိ ေနၿပီး ယင္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၅၆ဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အိမ္ေျခ ၄ဝဝ နီးပါးက ယခုခ်ေပးသည့္ေျမေနရာအား ေက်း ရြာႏွင့္အလွမ္းေဝးမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္မခံၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆးရုံတည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိုးဝင္း၏လက္မွတ္ျဖင့္ ယခုက ၁၆ ရက္က ရြာသားအမ်ားစုလိုလားသည့္ေျမေနရာအစား ေနရာသစ္တြင္တရားဝင္စာထုတ္၍ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္လိုပါက ထုတ္ျပန္သည့္ရက္မွ တစ္လအတြင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေၾကျငာထားသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply