ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္မူၾကမ္းသည္ လူထုကိုဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းေျပာဆို

0
121

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ေလးႀကိမ္ေျမာက္ထပ္မံျပင္ဆင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္မကိုက္ညီပဲ လူထုကို ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

“ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ျဖစ္လာတဲ့ျပည္သူေရြး
ေကာက္ခံ ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ႀကီးေပါ့။ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ေသးခင္မွာ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုထဲမွာပါတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ဒုကၡ ေရာက္ေစတဲ့ စကားလံုးေတြကိုယူၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ ဖန္တီး အသက္ သြင္းၿပီးေတာ့ လူထုကို ဖိႏွိပ္တာမ်ိဳးေတြကိုအန္တီတို႔ကလံုး၀ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး”ဟုေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ေျပာဆို လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းကိုေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေယဘူယ်ဆန္သည့္စကားလံုးမ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီး ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္က ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထပ္မံျပင္ ဆင္ခဲ့သည့္ သံုးႀကိမ္အၿပီးတြင္ အဆိုးရြားဆံုးဥပေဒျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး ၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ကမွတ္ယူတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ မွတ္ယူျခင္းခံရတာနဲ႔ တရားစဲြခံရမွာပဲ။ပုဒ္မေလး ေျခဆင္းမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာရယ္ ပုဒ္မ-၁၈မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတဲ့စကားလံုးေတြကအင္မတန္ေယဘူယ်ဆန္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းကို မေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိအားေပးခံရမႈမ်ားရွိသည္ကိုၾကားသိ ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆို ခဲ့သည္။

“ပထမသံုးႀကိမ္ထက္စာရင္ ဒီမိုကေရစီေျခလွမ္းက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ကေရွ႕ကိုတိုးမလာပဲနဲ႔ ေနာက္ကို ဆုတ္သြားတဲ့သေဘာ”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ-၁၈သည္ ျပင္ဆင္ရမည္မဟုတ္ပဲ ဖ်က္သိမ္းရမည္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ေလးႀကိမ္ေျမာက္ထပ္မံျပင္ဆင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္မကိုက္ညီပဲ လူထုကို ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

“ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ျဖစ္လာတဲ့ျပည္သူေရြး
ေကာက္ခံ ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ႀကီးေပါ့။ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ေသးခင္မွာ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုထဲမွာပါတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ဒုကၡ ေရာက္ေစတဲ့ စကားလံုးေတြကိုယူၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ ဖန္တီး အသက္ သြင္းၿပီးေတာ့ လူထုကို ဖိႏွိပ္တာမ်ိဳးေတြကိုအန္တီတို႔ကလံုး၀ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး”ဟုေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ေျပာဆို လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းကိုေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေယဘူယ်ဆန္သည့္စကားလံုးမ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီး ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္က ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထပ္မံျပင္ ဆင္ခဲ့သည့္ သံုးႀကိမ္အၿပီးတြင္ အဆိုးရြားဆံုးဥပေဒျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး ၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ကမွတ္ယူတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ မွတ္ယူျခင္းခံရတာနဲ႔ တရားစဲြခံရမွာပဲ။ပုဒ္မေလး ေျခဆင္းမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာရယ္ ပုဒ္မ-၁၈မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတဲ့စကားလံုးေတြကအင္မတန္ေယဘူယ်ဆန္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းကို မေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိအားေပးခံရမႈမ်ားရွိသည္ကိုၾကားသိ ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆို ခဲ့သည္။

“ပထမသံုးႀကိမ္ထက္စာရင္ ဒီမိုကေရစီေျခလွမ္းက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ကေရွ႕ကိုတိုးမလာပဲနဲ႔ ေနာက္ကို ဆုတ္သြားတဲ့သေဘာ”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ-၁၈သည္ ျပင္ဆင္ရမည္မဟုတ္ပဲ ဖ်က္သိမ္းရမည္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply