စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အလႊာစံုေဆြးေႏြးပဲြမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္ ၁၆ခ်က္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္

0
124

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒၾကမ္းပါ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အလႊာစံု ေဆြးေႏြးပဲြမွရရွိလာခဲ့သည့္အခ်က္ ၁၆ခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ရက္ေန႔ တြင္တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒဆိုင္ရာအရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းအဖဲြ႕(ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕)ထံမွသိရသည္။

အဆိုပါပူးေပါင္းအဖဲြ႕တြင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview Hotelတြင္ က်င္းပခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားမ်ားအပါအ၀င္ အလႊာစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္(၈၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရရွိလာ သည့္အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Orchid Hotel ဟိုတယ္တြင္ ယေန႔ က်င္းပသည့္ ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုအလႊာစံုရဲ႕အသံေတြက ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နဲ႕ စံုစံုလင္လင္ ပါလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႕ေရွ႕ဆက္မယ္ အခ်ိန္အရဆိုရင္ေတာ့ ၂၆ရက္ေန႔ဆိုရင္ေတာ့လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ပူးေပါင္းအဖဲြ႕မွ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ ရည္ကေျပာသည္။

စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ရက္ေန႔တြင္စတင္ေဆြး ေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာဆိုထားၾကသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာအခန္း(၂)ခန္းသာပါ၀င္ၿပီး တည္ဆဲ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပဲြနည္းဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခ်က္မ်ားမွာ ဆန္႕က်င္ေနသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ နည္းဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္လို ေၾကာင္း ပူးေပါင္းအဖဲြ႕မွ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္း ကေျပာသည္။

ယခုေဆြးေႏြးမည့္ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွ တင္ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေစာလ်င္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွတင္သြင္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအသစ္ကို လ်င္ျမန္စြာ အတည္ျပဳရန္ လိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလ်င္ တစ္ဦးသာဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာမဲေပးခဲ့ၿပီး လူထုစိတ္၀င္စားမႈနည္းခဲ့ကာ အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ခန္႕သံုးစဲြခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒၾကမ္းပါ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အလႊာစံု ေဆြးေႏြးပဲြမွရရွိလာခဲ့သည့္အခ်က္ ၁၆ခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ရက္ေန႔ တြင္တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒဆိုင္ရာအရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းအဖဲြ႕(ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕)ထံမွသိရသည္။

အဆိုပါပူးေပါင္းအဖဲြ႕တြင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview Hotelတြင္ က်င္းပခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားမ်ားအပါအ၀င္ အလႊာစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္(၈၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရရွိလာ သည့္အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Orchid Hotel ဟိုတယ္တြင္ ယေန႔ က်င္းပသည့္ ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုအလႊာစံုရဲ႕အသံေတြက ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နဲ႕ စံုစံုလင္လင္ ပါလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႕ေရွ႕ဆက္မယ္ အခ်ိန္အရဆိုရင္ေတာ့ ၂၆ရက္ေန႔ဆိုရင္ေတာ့လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ပူးေပါင္းအဖဲြ႕မွ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ ရည္ကေျပာသည္။

စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ရက္ေန႔တြင္စတင္ေဆြး ေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာဆိုထားၾကသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာအခန္း(၂)ခန္းသာပါ၀င္ၿပီး တည္ဆဲ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပဲြနည္းဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခ်က္မ်ားမွာ ဆန္႕က်င္ေနသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ နည္းဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္လို ေၾကာင္း ပူးေပါင္းအဖဲြ႕မွ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္း ကေျပာသည္။

ယခုေဆြးေႏြးမည့္ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွ တင္ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေစာလ်င္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွတင္သြင္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအသစ္ကို လ်င္ျမန္စြာ အတည္ျပဳရန္ လိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလ်င္ တစ္ဦးသာဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာမဲေပးခဲ့ၿပီး လူထုစိတ္၀င္စားမႈနည္းခဲ့ကာ အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ခန္႕သံုးစဲြခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply